Segregering i styrerommene må ta slutt!

Det handler om maktfordeling og nyttiggjørelse av kompetanse i hele folket, ikke bare blant majoriteten, skriver Chaudhry.
Når så du sist en styreleder med minoritetsbakgrunn fronte sin virksomhet på TV? Har du sett en mørkhudet NHO-topp, eller for den saks skyld LO-topp? Debatten bør absolutt aktualiseres i kjølvannet av NHO-konferansen i år som ble kritisert for å være blendahvit.

Ironien var at man snakket nettopp om minoritetene på konferansen. Snakk om å være hypokrat! 

Akhtar Chaudhry mener styresammensetningen i mange viktige institusjoner er ensidig.

Snart 50 år er gått siden arbeidsinnvandrerne gjorte sitt inntog i Norge. Likevel er styrerommene nesten kjemisk renset for styremedlemmene med innvandrerbakgrunn. Er det fordi det ikke finnes personer med innvandrerbakgrunn som kan gjøre en god jobb i styrerommene? Neppe!

I dag finner du personer med minoritetsbakgrunn over hele linjen: Du ser dem i tv-ruten som nyhetsopplesere, analytikere, samfunnsdebattanter, journalister. De er leger, advokater, frivillige, næringsdrivende, forfattere, finansfolk, politikere, kunstnere osv. Talent er som kjent jevnt fordelt og diskriminerer ikke. Spørsmålet er om de som sitter med makt og innflytelse, er villige til å dele på makten. Det handler om maktfordeling og nyttiggjørelse av kompetanse i hele folket, ikke bare blant majoriteten.

Faksimile fra BT 18.01.18

Det er en kjensgjerning at makten rekrutterer seg selv. Hvite menn rekrutterer seg selv i styrerommene. Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn må i de fleste tilfeller se langt etter makt og innflytelse. Dèt er et demokratisk problem; Samfunnet går glipp av ettertraktet kompetanse, dyktige personer som minoritetsbakgrunn blir stående utenfor det gode selskapet.

For en tid tilbake gjaldt dette problemet også kvinner (det er fortsatt en lang vei å gå der også). Ansgar Gabrielsen innså problemet og trosset næringslivet, ja til og med sitt eget parti, da han innførte et lovkrav om minst 40 % kvinner i ASA styrene. Med kniven på strupen leverte næringslivet. Det var altså mulig, bare ikke ønskelig før loven krevde det.

Både næringslivet, og det offentlige svikter. Tidligere byrådsleder Stian Berger Røssland svarte til meg en gang at Oslo kommune hadde ikke oversikt over hvor mange styrerepresentanter med minoritetsbakgrunn Oslo hadde utnevnt etter 14 år med makt. Situasjonen er ikke særlig bedre i dag. Oslo har representasjon i over 100 styrer og utvalg og er landets minoritetshovedstad. Når ikke Oslo engang har fokus på dette, kan en tenke seg hvordan det er rundt omkring i landet.

Oslo og Bergen er storbyer med representasjon i mange styrer, råd og utvalg. Samtidig har de et solid rekrutteringsgrunnlag. Begge disse byene bør ta ledelse i dette arbeidet og utnytte ressursene i befolkningen, samtidig vise vei til andre kommuner som absolutt må følge dette opp.

Staten har et særlig ansvar når de utnevner styreledere og styremedlemmer. I SSB rapporten fra 2015 «Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i et kjønns- og likestillingsperspektiv av Kristin Egge-Hoveid og Toril Sandnes beskrives det tydelig hvilke utfordringer vi står ovenfor. I rapporten kan vi lese: «Ser vi på roller i ASA blant personer med innvandrerbakgrunn er det totalt 41 ASA styreroller som bekles av personer med innvandrerbakgrunn bosatt i Norge. Av disse har 32 bakgrunn fra EU etc. og 10 har bakgrunn fra Afrika, Asia etc. Av de 41 styrerollene er 25 kvinner og 16 er menn. Kjønnsfordelingen i styreroller er altså jevnere blant de som innehas av personer med innvandrerbakgrunn enn den er når vi ser alle roller under ett. Av de totalt 30 styremedlemmene i ASA styrene er 25 kvinner, en andel på 83 prosent. 23 av disse styremedlemmene har bakgrunn fra EU etc., noe som indikerer at det er i hovedsak kvinner med bakgrunn fra EU etc. som bekler styremedlemsroller i ASA-styrene. Av de 11 daglige lederne med innvandrerbakgrunn, som alle er menn, har 9 bakgrunn fra EU etc., og to fra Afrika Asia etc. Ingen personer med innvandrerbakgrunn hadde styrelederrolle i 2014

Rapporten slår altså fast at folk med minoritetsbakgrunn er betydelig underrepresentert i styrerommene. «Mens innvandrere mellom 20-67 år som nevnt utgjør 17 prosent av hele befolkningen i denne aldersgruppa, innehar de totalt bare 2,6 prosent av styrerollene i norske ASA. Og mens det er 50 roller per 100 000 i hele befolkningen, gjelder dette kun 7 per 100 000 blant personer med innvandrerbakgrunn.»

Den nye næringsministeren Thorbjørn Røed Isaksen, oppfordres sterkt til å være sitt ansvar bevisst og rekruttere dyktige personer med innvandrerbakgrunn i statlige styrer og utvalg. Statsminister Erna Solberg, som er svært opptatt av integrering, bør påse at Regjeringen faktisk legger til rette for maktdelingen og inkluderingen i i delskapene staten selv eier. Staten er en viktig og mektig aktør som bør gå foran, som et godt eksempel for næringslivet.  KS, fylkeskommunene og kommunene må og komme på banen. Tiden for segregering i styrerommene må ta slutt!

Opprinnelig publisert på http://akhtarchaudhry.blogg.no