1,3 millioner flyttet fra integreringspost hos Kunnskapsdepartementet til en annen post hos Justisdepartementet.
Foto: Tore Sætre/www.setre.net
Author Recent Posts Evy Ellingsvåg Latest posts by Evy Ellingsvåg (see all) «Det hjelper ikke å forsøke å lure støtten til HRS inn på en post og håpe at ingen merker det» - 13.08.2019 Etter en lang drakamp mellom Storting og Regjering kommer politikerne til et slags minnelig forlik der Justisdepartementet overtar ansvaret for å […]
1.2K+Shares

Etter en lang drakamp mellom Storting og Regjering kommer politikerne til et slags minnelig forlik der Justisdepartementet overtar ansvaret for å øse penger til Human Rights Service (HRS).

Hvordan løser politikerne så dette i praksis?

Jo, man tar 1,3 millioner som i utgangspunktet er bevilget på kapittel 291 post 71 hos Kunnskapsdepartementet, “Tilskudd til nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet” og flytter de 1,3 millioner kronene til , kapittel 400 post 70 hos Justisdepartementet. Man svekker altså posten til ressursmiljøene, og styrker tilsvarende…..hva da?

Hva er så Kap. 400 post 70?

Der ligger det etter revidert nasjonalbudsjett en sum som etter revideringen er økt fra 10 206 000 til 11 506 000 kr, så alle pengene er kommet fram. Post 70 heter “Overføringer til private”.

Det står ingenting om hva som forventes av private aktører som mottar overføringer fra Justisdepartementet, men vi kan jo forsøke å finne andre som får midlene sine via “Overføringer til private”?

Og jo da, hovedposten, de fleste pengene fra denne posten går til “Norsk Senter for Informasjonssikring”. Hva driver de med, som Justisdepartementet syns det er verdt å bruke noen millioner på?

Vi går på nettsiden deres, norsis.no og finner ut at der kan du få informasjon om trusler, råd om forebygging og hjelp hvis du har blitt utsatt for kriminalitet og krenkelse på nettet.

Et godt initiativ altså, regjeringen satser på denne kompetansen, helt tydelig. (Hva de skal levere eller rapportere på for støtten fremkommer ikke her.)

Dette er altså der Justisministeren ser at han kan få plassert inn Hege Storhaug og Rita Karlsens antimuslim-blogg.

Les også: Har fått 22,5 millioner av staten: Hele støtten går i dag til anti-islamsk nettsted

Det virker jo helt naturlig.

Enda mer naturlig er det når Erna Solberg sier til Dagbladet at “De får ikke støtte til integrering. De er flyttet fra integreringskapitlet i likestillingsdepartementet til Justisdepartementet. Det har vært for at også andre stemmer, utenfor det politisk korrekte, skal ha en mulighet til å komme fram i debatten.”

Jeg vil med dette hevde klokkeklart at

1) Min stemme er per i dag, med nåværende tidsånd og regjering, så pokkerivold utenfor det politisk korrekte at jeg fortjener bøttevis med penger fra Erna.

2) Den “muligheten til å komme fram i debatten” som Solberg verner så om, bør hun kikke litt nærmere på. Hun kan for eksempel høre litt med norsis.no om forholdet mellom “muligheten til å komme fram i debatten” (Document, Resett, HRS, EkteNyheter og annet rask med kommentarfelt) og hatprat mot muslimer og innvandrere, feminister, homofile og sosialister (her forstått som alt fra midten av Høyre og mot venstre på politisk akse).

3) Jeg vil vite hva HRS skal rapportere på for 1,3 millioner kroner fra “Overføringer til private”.

4) Og jeg vil vite hva de har tenkt med når de på den ene siden øser ut millioner til en bedrift som utvikler kompetanse på å hjelpe folk som utsettes for trusler og hat og på den andre siden øser ut en skvett til dem som bidrar til at folk utsettes for trusler og hat.

5) Det hjelper ikke å forsøke å lure støtten inn på en post og håpe at ingen merker det. Vi merker det.