Frp vil forby rituell omskjæring av guttebarn, skriver Kari Kjønaas Kjos og Silje Hjemdal.
Foto: Illustrasjonsbilde
Rituell omskjæring av guttebarn er forbundet med en viss fare for komplikasjoner og det finnes ikke gode medisinske begrunnelse for å utføre dette inngrepet.
1.6K+Shares
Latest posts by Kari Kjønaas Kjos og Silje Hjemdal (see all)

Barns beste skal alltid komme først. Dette prinsippet står høyt i Fremskrittspartiet. Derfor vil vi forby rituell omskjæring av guttebarn. For oss handler dette om å sikre barns rett til å medvirke i egne liv.

Omskjæring handler om å gjøre en varig endring på et friskt barn, uten at barnet har mulighet til å motsette seg det. Vi er opptatt av at omskjæring må være et valg man tar selv, og ikke et valg foreldre tar for sine barn. De som ønsker å gjennomføre omskjæring når de blir voksne, vil fortsatt stå fritt til å gjøre det.

De medisinske fagmiljøene i Norge har vært svært tydelig på at omskjæring av små guttebarn er smertefullt. I tillegg er det forbundet med en viss fare for komplikasjoner og det finnes ikke gode medisinske begrunnelse for å gjøre dette. Barneombudet er en av flere som støtter FrPs forslag.

Vi er opptatt av at omskjæring må være et valg man tar selv, og ikke et valg foreldre tar for sine barn

Vi vet at det er mørketall når det gjelder omskjæring av barn. Det er derfor avgjørende at det settes i gang tiltak for å kunne avdekke og forhindre disse brutale overgrepene. FrP vil gjøre helsekontroll av barn obligatorisk for å avdekke og forhindre kjønnslemlestelse.

I dag er kontroll på helsestasjonene kun et frivillig tilbud. Hvis barnet blir utsatt for vold, omskjæring eller overgrep, kan foreldrene fritt unnlate å delta på helsekontrollene. Dette er de gjemte og glemte barna. For oss handler det om å beskytte også disse barna.

For Fremskrittspartiet veier barns rettigheter tyngre enn foreldres religionsfrihet. I dag har vi et forbud mot kjønnslemlesting av jenter, FrP vil innføre det samme forbudet for gutter.

Dessverre er vi milevis unna et flertall for et slikt forbud i Stortinget. Men alle partier skal nå lage nytt partiprogram for neste stortingsperiode. Vi oppfordrer alle som er opptatt av å likestille barns rettigheter mot å bli omskåret, om å jobbe aktivt opp mot de andre partiene, slik at vi kan få til et flertall etter neste stortingsvalg.