Erna Solberg: Document.no feiltolker og spekulerer

Statsminister Erna Solberg har deltatt på sikkerhetskonferansen i München. Hennes uttalelser der er blitt feiltolket av Document.no.
Foto: Statsministerens kontor
Document.no hevder at jeg på sikkerhetskonferansen i München i helgen sa at nordmenn ikke har noen historiske rettigheter til Norge. Det er helt åpenbart feil, og like åpenbart et ønske om å tolke meg feil, skriver statsministeren i et innlegg.
377Shares

Helgen har jeg tilbrakt på sikkerhetskonferansen i München. Det er et årlig arrangement med interessante, åpne diskusjoner om de sikkerhetspolitiske utfordringene vi står overfor. Årets konferanse dreide seg om at vestlige verdier er under press, både fra stormakter utenfra og internt i vestlige samfunn. Det er et interessant perspektiv, men jeg synes nok det blir litt negativt.

Noen hevder at også andre systemer enn vår vestlige kapitalisme nå lykkes i å skape jobber og vekst. Og i enkelte land og regioner ser vi tilbakeslag for eksempel knyttet til kvinners rettigheter. Men fortsatt ser vi i mange land et sterkt ønske om mer demokrati og sterkere beskyttelse av menneskerettighetene, mye av det vi tenker på som vestlige verdier. Et eksempel er Armenia, som jeg nettopp hadde et kort møte med i München, og hvor folkelig engasjement i 2018 førte til en ny og mer demokratisk grunnlov.

Så jeg er ikke så pessimistisk på Vestens vegne, men jeg mener det er viktig at vestlige land fortsetter å leve etter våre idealer.

Document.no hevder at jeg på sikkerhetskonferansen i München i helgen sa at nordmenn ikke har noen historiske rettigheter til Norge. Det er helt åpenbart feil, og like åpenbart et ønske om å tolke meg feil. Selvfølgelig har nordmenn suverene rettigheter i sitt eget land. Mitt poeng er at nordmenn, det er alle som innehar et norsk statsborgerskap, og som gjennom det har sluttet seg til det norske samfunnet. Det er nettopp våre vestlige idealer som tilsier at jeg ikke har andre rettigheter bare fordi jeg kan spore familien tolv generasjoner tilbake i Norge. Det står jeg fast ved.

Jeg registrerer at document.no spekulerer i om jeg ønsker meg en lukrativ jobb utenlands, og at lignende påstander stadig dukker opp i sosiale medier. Til de som hevder det kan jeg bare si at jeg er norsk politiker, og har jobbet hele mitt liv for det jeg mener er best for Norge, ut fra mitt politiske ståsted. Jeg har tenkt å fortsette med å jobbe til det beste for Norge, i Norge.