Abid Raja
Abid Q. Raja
Latest posts by Abid Q. Raja (see all)

Søndagsspalten: Utrop ber politikerne fortelle om sin visjon for Norge

Mindre enn fjorten dager etter at jeg gikk ut offentlig og presenterte mitt politiske prosjekt som kulturminister, ble Norge satt på pause. Visjoner og ønsker ble byttet ut med økonomisk førstehjelp og krisepakker. Likevel har denne krisen gjort meg mer overbevist om kulturens kraft.

All verdens kulturuttrykk bringer uante muligheter

For meg har kontrastene aldri vært større enn det de var da jeg ble utnevnt som statsråd. Fra en tøff oppvekst og brokete bakgrunn, preget av strenge religiøse rammer, til nøkkeloverrekkelse i Kulturdepartementet. Selv om teater og kino lenge var en fjern drøm for meg, var ikke kulturens betydning det samme. For meg har kultur og likestilling alltid handlet om muligheter, om den ballasten i enkeltmennesker som gjør det mulig å lykkes – som individ og i fellesskap.

Derfor var det viktig for meg å gå ut og fortelle om hvordan jeg ønsker at kunsten, kulturen, frivilligheten og idretten skal bringe folk sammen og skape sosial tilhørighet. Som fersk kultur- og likestillingsminister ville jeg fortelle om hvordan jeg kommer til å jobbe for at vi skal kunne tilgjengeliggjøre kunst og kultur i enda større grad. Jeg vet at det ofte blir brukt som honnørord i disse sammenhengene, men jeg vet også verdien av inkludering. Jeg har kjent det på kroppen selv. Vi lever i en tid hvor all verdens kulturuttrykk er bare noen skjermtrykk unna, og hvor verden er vårt nedslagsfelt. Det gir oss uante muligheter. 

Kunst og kultur skal leve videre

Mindre enn to uker etter at jeg fortalte om mitt prosjekt innførte regjeringen de mest inngripende tiltakene i fredstid, og igjen ble livet snudd på hodet. Mine tanker om samhold og fellesskap ble byttet ut med sosial distansering. Smitteverntiltakene førte til at kulturlivet raskt måtte stenge, og tiltakene har hatt enorm påvirkning på hele det norske kulturlivet og alle deler av næringskjeden. For meg, og regjeringen, var det viktig å bidra med akutt økonomisk førstehjelp. Det har vært det politiske Norges samlede, prioriterte oppgave. Vi har innført milliardtiltak som samfunnet vårt ikke har sett tidligere. På rekordtid har vi lettet på permitteringsreglene, innført økonomiske støttepakker som dekker faste utgifter, og endret på reglene for selvstendig næringsdrivende, frilansere og små og mellomstore bedrifter, slik at flest mulig er ivaretatt. På mitt område har vi foreslått å bruke cirka 3,8 milliarder kroner for å hjelpe så mange som mulig gjennom denne krisen.

Jeg vet verdien av inkludering – jeg har kjent det på kroppen selv

Men det er ikke enkelt. Like lite som vi kan kompensere krone for krone, kommer vi til å kunne berge alle. Jeg har ansvar for et helt spesielt felt, med en helt spesiell økonomi som er både sammensatt og kompleks. Derfor har det vært minst like viktig å si at vi hele tiden har vært åpne for å justere og endre de ulike ordningene, som det har vært å få dem raskt på plass. Mitt ønske, mitt mål er at vi fortsatt skal ha et solid kunst- og kulturliv både under og etter at denne pandemien er over. 

Digitale kulturopplevelser gir håp

Vi har holdt ut og holdt sammen og det har gitt oss kontroll på pandemien. Vi har begynt den gradvise gjenåpningen av samfunnet. Det har vært en glede for mange, og et lite steg i riktig retning. Men nå er det viktigere enn aldri før at vi tar hensyn og fortsatt holder ut – sammen. Vi må overholde de gjeldende smittevernreglene, holde avstand, vaske hender og være hjemme når vi er syke. Sammen skal vi ta tilbake hverdagen.

Som kultur- og likestillingsminister er det en glede å høre om all kreativiteten som finnes der ute, og som begynner å få utløp nå. Ja, vi har fått mang en digital kulturopplevelse denne rare våren, og det har vært en trøst, et håp og en glede i en utfordrende periode. At vi, selv i krisetid, har kunnet mobilisere og finne sammen, har gitt meg fornyet tro på kulturens kraft, selv om vi vet at det fortsatt er vanskelige tider for mange. I forrige uke var jeg på Hovseterhjemmet i Oslo. Der fikk jeg oppleve Den Norske Opera & Ballett som den siste tiden har reist rundt på Østlandet og turnert for blant annet sykehjem og fengsel. Det var en fantastisk opplevelse for alle involverte, og det er lite som slår det magiske som oppstår i de fysiske møtene med kunst og kultur.

Nye rammer, men samme politiske prosjekt

Pandemien har fratatt oss festivalsommer og idrettsarrangement, men den har også fått fram det beste i oss. Jeg skal fortsette jobben med å hjelpe min sektor gjennom denne krisen, og selv om situasjonen er uforutsigbar så må vi også tenke enda lenger frem. Vi må se på hvordan vi kan fremme samhold og fellesskap gjennom kulturen, innenfor nye rammer, og kanskje til dels på nye måter. Denne våren har vist at det er når vi blir testet som samfunn at kulturen holder oss sammen, da må vi sammen jobbe for at disse opplevelsene skal være tilgjengelig for flest mulig. Det er fortsatt mitt politiske prosjekt.