Er du vant til å leve i en storfamilie der barn lærer og leker i storfamilien? Eller opplever du at det beste for barnet ditt er å få starte i barnehagen så fort som mulig? Begge valg kan gi barnet en fantastisk start på livet.
Foto: Unicef
Valget om når et barn skal starte i barnehage er høyst personlig, og familiebakgrunn fra kollektivistiske samfunn kan være utslagsgivende, skriver Malin Ali i dette innlegget.

Mange tar det som en selvfølge at alle barn skal starte i barnehage når permisjonstiden er over. Samfunnet legger i all hovedsak opp til at barn skal begynne når de er ett år, og noen ser derfor på det å holde barna hjemme utover de første par leveårene som uheldig. 

Familiens dynamikk avgjør

Det verserer mange meninger om når det er «riktig» at barnet skal starte i barnehage. Valget styres av faktorer som jobb, økonomi tanker om utvikling, sosialisering og læring – og noen ganger av foreldres familiebakgrunn og hva de selv har vært vant til. Mange norske foreldre har bakgrunn fra kollektivistiske samfunn der familiens rett til å bestemme over egne anliggender står høyt, og der det betyr mye at barnet er hjemme med foreldre og kanskje også en større familie der flere tar del i oppdragelsen.  

I de første leveårene er barn inne i en utviklingsfase hvor tilknytningen til foreldre er veldig viktig, derfor vil jeg mene at det ikke er en forutsetning å starte i barnehage for å sosialiseres. Det behovet kommer tidsnok. Det er heller ikke slik at en barnehage er den eneste gyldige arenaen for sosialisering. Hjemmelivet kan også by på mennesker i alle aldre, og mange har mulighet for å tilby barnet en variert hverdag. Her vil jeg mene at hver enkelt familie kan vurdere om de har et adekvat tilbud til barnet innenfor hjemmets rammer eller ei.

Det som passer best for oss

Det er mange småbarnsforeldre som opplever en tidsklemme der de ikke strekker til. Enkelte foreldre jobber full tid, og har bare noen få timer med barna i hverdagene. Vi kan spørre oss om familiepolitikken vi har lagt opp til er optimal for barna. Er måten vi har organisert arbeidslivet på så bra som mange vil ha det til – og er den uforanderlig?

Velferdsstaten, som vi kjenner den i dag, avhenger av at mange er i arbeid og derfor er det også økonomisk hensiktsmessig å sende barna i barnehage – men er det gitt at det alltid er det beste for barna? Barnehage er et fantastisk tilbud, men det må aksepteres at det også finnes andre redskaper når hverdagens logistikk skal utføres. 

Hjemmelivet kan også by på mennesker i alle aldre, og mange har mulighet for å tilby barnet en variert hverdag

Det er mange som ønsker å være hjemme lenger enn hva man får støtte til og lenger enn det som er sosialt akseptert av samfunnet og jobben. Disse er ofte engstelige for å miste hovedinntektskilden sin og velger ofte likevel å plassere barnet i barnehage for å få økonomien til å gå rundt.  Jeg skulle ønske at det fantes en ordning med tilretteleggelse, som gjorde det lettere å få det til, for familier som ønsker å velge hjemmelivet. 

For vår del planlegger vi å ha vår datter hjemme til treårsalderen, og deretter la henne gå i barnehage, men ikke fulle dager. Vårt valg vil naturligvis ikke være riktig for alle. Ikke alle har muligheten for å gjøre det på samme måte heller, og det er helt i orden, men det er slik vi føler at det passer best for oss. 

Er du trygg på valget ditt, kan det gi barnet en fin start

Jeg brenner for at alle skal få ta valg i forhold til hvordan en ønsker at ens eget liv skal se ut, og ikke nødvendigvis tvinges til å følge strømmen. Ingen skal være usikre og føle på hva andre tenker om ens valg.

Ønsker en familie å ha barna hjemme til skolestart, så må det også aksepteres. Så lenge man har et bevisst og gjennomtenkt forhold til hvorfor man velger å ha barnet hjemme, og om hva man selv kan tilby hvis man takker nei til barnehageplass, kan dette også fungere veldig bra.

Er det ditt eget valg, og er du, kanskje fra din egen familiebakgrunn, vant til å leve i en storfamilie der barn lærer og leker i storfamilien? Eller opplever du at det beste for barnet ditt er å få starte i barnehagen så fort som mulig? Begge valg kan gi barnet en fantastisk start på livet og begge valg har sitt utspring i foreldrenes kjærlighet og et ønske om å gjøre det beste for barnet.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.