– Vi må ta en aktiv og ledende rolle i den antirasistiske kampen. Det er i tråd med våre verdier, og de kampene vi har kjempet opp gjennom historien.
Foto: Oslo kommune/Sturlason
I helgen hadde vi årsmøte i Oslo Arbeiderparti. Jeg er veldig stolt av at vi har fått vedtatt en tydelig antirasistisk uttalelse, skriver Kamzy Gunaratnam i dette innlegget.

I år er det ett år siden Black Lives Matter virkelig fikk medvind, 10 år siden 22. juli og 20 år siden Benjamin Hermansen ble drept på grunn av sin hudfarge. Mange av oss pleier å si: «Ikke ett minutts stillhet, men et helt liv i kamp». Den kampen har jeg valgt å ta politisk.

Vedtatt uttalelse ved årsmøtet:

Den sosialdemokratiske bevegelsen er tuftet på ideen om at alle mennesker er like mye verdt og har rett til de samme mulighetene. 

Mange opplever diskriminering, rasisme og hat i arbeidslivet, skole, idretten, utelivet, på gaten og i sosiale medier. Unge som voksne i dag mangler kunnskap og åpenhet til å kunne snakke om rasisme. Og arbeidsplasser mangler gode verktøy og system for å følge opp diskriminering. Mange møter en vegg og byråkrati når de melder fra om rasisme.

Møteplasser og sterkere fellesskap der ulike mennesker møtes, blir kjent og forstår hverandre er viktig for ethvert samfunn. Eksempler på dette er barnehage, fellesskolen og AKS og andre arenaer som kultur, idrett og frivillighet.

Vi har en kompetent politistyrke, som har høy tillit blant innbyggerne. Likevel forekommer etnisk profilering blant norsk politi. Ungdommer og unge voksne med minoritetsbakgrunn opplever å bli stoppet av politiet oftere enn andre. 

Et tiltak for å forhindre at politiet ikke stopper folk på bakgrunn av etnisitet, fordommer eller rasisme er en kvitteringsordning. Denne ordningen vil ta utgangspunkt i at politiet må registrere hvem de stopper, hvor og hva slags kontroll det er. Et slikt system vil bidra til at politiet ikke foretar vilkårlige kontroller. Dette vil gjøre det enklere for innbyggerne som blir stoppet å kunne følge det opp videre. 

Videre er det viktig at det satses på økt mangfoldskompetanse i politiet, samt at det sikres at de får flere ressurser til å bekjempe hatkriminalitet.

Vi må ta en aktiv og ledende rolle i den antirasistiske kampen. Det er i tråd med våre verdier, og de kampene vi har kjempet opp gjennom historien. Antirasisme må ligge til grunn når vi utvikler vår politikk og foreslår tiltak, på den måten kan vi bekjempe diskriminering, rasisme og hat raskere.

Den sosialdemokratiske bevegelsen er tuftet på ideen om at alle mennesker er like mye verdt og har rett til de samme mulighetene

Oslo Arbeiderparti vil:

 • Opprettholde og tydeliggjøre rasismeparagrafen
 • Sørge for at tilliten til politi og rettsvesen er høy i befolkningen, ved å jobbe aktivt med rekruttering og kompetanse
 • Jobbe mot etnisk profilering og jobbe for at politiet utfører kontroller av utlendinger og nordmenn med ikke-norsk etnisk opprinnelse på en god måte. Vi vil prøve ut en kvitteringsordning, som kan gi oss mer kunnskap om praktisering, bruk og forebygging
 • Styrke undervisningen om rasisme og hets, herunder netthets i lærer- og politiutdanningen.
 • Jobbe for å få en adresse for rapportering og melding av opplevd rasisme, med bedre tilgjengelighet
 • Skjerpe loven for diskriminering i utelivet for eksempel ved å enklere frata utesteder skjenkebevillingen på bakgrunn av diskriminering ved å blant annet øke antall kontroller for å avdekke utelivsdiskriminering
 • Skape kultur for alle. Vi trenger flere og sterkere ordninger som fremmer mangfold i kultursektoren
 • Styrke undervisningen om rasisme, stigmatiserende holdninger og hets, herunder netthets, både på grunnskolen og videregående
 • Opprette flere hatkrimgrupper i politiet og øke bemanningen mot hatkriminalitet kraftig. At kommuner skal få ressurser til å tilby kurs om rasisme og strukturell rasisme for ansatte i kommunen
 • Opprette nasjonalt referansebibliotek i Oslo for antirasistisk litteratur
 • Øke statsstøtten til antirasistiske organisasjoner
 • At det skal nedsettes en ny ytringsfrihetskommisjon som ser på netthets og formidleransvar
 • Innføre en lov som ansvarliggjør formidlere av netthets
 • Øremerke ressurser og midler til handlingsplan om rasisme og sikre kunnskapsgrunnlag og involvering av minoriteter til arbeidet med denne handlingsplanen
 • Jobbe for mer mangfold og representativitet i alle institusjoner og organisasjoner. Tersklene må fjernes, flerkulturell kompetanse må sikres og enhver institusjon med makt bør ha en egen plan for hvordan dette skal gjøres

Denne teksten ble først publisert på Kamzy Gunaratnams Facebook-side, og publiseres i Utrop etter avtale med skribenten. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.