Det er hårreisende å være vitne til at en mann som har havnet i en vanskelig livssituasjon blir behandlet med så lite verdighet og respekt.
Foto: Faksimile, EUobserver (illustrasjonsfoto)/NAV
Vi kan ikke ha et system som ikke ivaretar mennesker som av en ulike grunner har behov for hjelp, skriver Malin Ali i dette innlegget.

Jeg er generelt forsiktig med å uttale meg om saker jeg ikke kjenner helheten av, og enkelte ganger gjør taushetsplikten at de involverte i en periode ikke kan fremme sin side av saken for offentligheten. Men uansett hva omstendighetene måtte være, er det helt uakseptabelt at en saksbehandler i NAV opptrer som beskrevet i VG den 14. juni. Den omtalte henvendelsen fra NAV til en sårbar bruker vil aldri kunne rettferdiggjøres.

Nødvendig med kompetanseheving i NAV

I et vedtak fra NAV blir en trygdemottaker blant annet oppfordret til å låne en grill som han kan lage mat på, drikke vann fra springen eller låne penger av venner til å betale strømregningen.

Man kan undres over hvor menneskelig forståelse og empati har tatt veien når slike svar går ut. NAV er en ressurs for å få hjelp, en profesjonell part som skal kunne avslå søknader på en ryddig og rasjonell måte, basert på lover og reglement.

Vedtaksbrevet skulle aldri blitt sendt ut, det viser i stor grad mangel på kontrollrutiner. Det er ingen tvil om at det trengs en stor holdningsendring og kompetanseheving i NAV.

NAV må rydde opp

Det er hårreisende å være vitne til at en mann som har havnet i en vanskelig livssituasjon blir behandlet med så lite verdighet og respekt. Dette sier noe om vårt menneskesyn, holdninger, rolleforståelse og verdier. Vi kan ikke ha et system som ikke ivaretar mennesker som av en eller annen grunn har behov for hjelp.

Dette sier noe om vårt menneskesyn, holdninger, rolleforståelse og verdier.

Jeg tenker at de fleste som arbeider for NAV har et ønske om å gjøre det beste for sine brukere, og vi skal heller ikke glemme at de har et regelverk som de må følge. Det er likevel mørketall på grove overtramp, og jeg er så glad for at saker som denne blir løftet frem i nyhetsbildet. Dette er ikke et engangstilfelle, men et uttrykk for en total systemsvikt i NAV, og det må ryddes opp i.

Nødvendig gjennomgang av rutiner

Det er trist at flere sitter igjen med dårlige og ydmykende opplevelser fra sine saksbehandlere. Det skal ikke være slik at flaks og tilfeldigheter avgjør om man blir møtt som et menneske eller som «et problem».

Heldigvis forteller VG at NAV har snudd og bestemt seg for å betale strømregningen for vedkommende. De vil også nå foreta en gjennomgang av rutiner for utsending av vedtak, samt foreta en internkontroll for å sikre at det er god ivaretakelse av innbyggere i det som kommuniseres ut.

Det er ingen tvil om at NAV har stort forbedringspotensial!

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.