Vi kan ikke stilltiende se på at barn og unge blir tvangsreturnert til land de aldri har vært i på grunn av foreldre som har sagt noe feil under asylintervjuet, skriver artikkelforfatteren.
Foto: IOM
Vi kan ikke sitte og se på at folk som har behov for beskyttelse blir nødt til å være i kirkeasyl, skriver Parabaran Rajalingam i dette innlegget.  
23Shares

Det er mange grunner til at jeg stemmer SV. Jeg har lyst til å dele noen av de viktigste med deg her.

Flere grønne arbeidsplasser

FNs generalsekretær har erklært «kode rød for kloden vår». Vi ser hva som skjer med kloden vår. Skogbranner som herjer, flom i noen deler av verden, mens andre deler opplever sin verste tørke på flere tiår. Klimaendringene er her, mens det krangles om klimatiltak. Jeg er overbevist om at SVs plan for ‘Grønn New Deal’ er riktig vei å gå for å kutte utslipp. «Kutte, dele, bygge», sier vår egen Torgeir Knag Fylkesnes. Vi skal kutte utslippene, vi skal dele godene og ikke minst: vi skal bygge ny, grønn industri som gir flere grønne arbeidsplasser. 

Helse er viktig

Eldreomsorg er en av hjertesakene mine. SV har den beste politikken på dette området. SV vil blant annet ha en bemanningsnorm på sykehjem som sikrer de eldre hjelp når de trenger det. Når man først er blitt hjelpetrengende og har behov for å bo på sykehjem, må vi ha nok personell som kan hjelpe dem når de trenger det. De som bor på sykehjem skal ikke vente på hjelp. En skal ikke behøve å vente på hjelp til å gå på do! 

SV er også opptatt av de ansatte i helsesektoren. Vi står overfor en gigantisk krise innenfor denne sektoren. Vi kommer til å mangle sykepleiere og helsefagarbeidere. Vi trenger flere fagfolk. Jeg er glad for at SV vil satse på desentralisert utdanningstilbud samt opprette flere studieplasser. I tillegg vil SV gjøre noe med finansiering av sykepleierutdanninga. 

Foreldres lønn skal ikke avgjøre tilgang til SFO

Det er på tide at vi lovfester retten til lærlingplasser. Vi kan ikke sitte å se på at flere og flere ungdommer ikke får lærlingplass etter endt skole, samtidig som vi sårt trenger kvalifisert personell i offentlig og privat sektor. 

SV er et feministisk parti. Hele og faste stillinger er viktig siden det er ofte kvinner som har deltidsstillinger. Som sykepleier vet jeg det er viktig å forebygge istedenfor å behandle. SV sin skolepolitikk kan bidrar nettopp en stødig forebygging. Flere lærere i skolen og tettere oppfølging hos elevene på barne- og ungdomstrinnet er positivt. Når disse ungdommene starter på videregående, har de fått tettere oppfølging slik at de er bedre rustet til å klare å fullføre, og det vil forebygge frafall fra videregående skole. Gratis SFO og skolemat vil gjøre ungene enda sterkere og gjøre dem klare for resten av livet, uavhengig av hvor mye den enkelte forelder tjener. 

Nei til deporteringer

SV står for en human asylpolitikk. Vi kan ikke sitte og se på at folk som har behov for beskyttelse blir nødt til å være i kirkeasyl. Vi kan ikke stilltiende se på at barn og unge blir tvangsreturnert til land de aldri har vært i på grunn av foreldre som har sagt noe feil under asylintervjuet. Når det er humanitær krise i et land må vi i det minste klare å ta imot det antallet flyktninger som FN ber oss om å ta imot. 

Derfor stemmer jeg SV. Håper at du også gjør det samme den 13. september. Godt valg!

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.