Et utvalg av elevene i klasse M1A ved Hersleb videregående. De har vært cirka to år i Norge, og de kommer fra flere land, blant annet Somalia, Afghanistan, Eritrea, Syria og Thailand. 
Foto: Privat
– Denne verden er ikke for grusomhet. Gi hjertet til hverandre, skriver elevene i klasse M1A ved Hersleb videregående 
200Shares

Vi er elever som har innvandret til Norge og går på skole her. Vi har hørt på den norske kongens nyttårstale. Han er klok når han sier at å lytte er den viktigste evnen vi har, hvis målet er å leve godt sammen. 

Å leve godt er å ha en tro på en framtid. Vi må selv bygge en god framtid. Dette er ikke lett og enkelt, selv om vi har kommet til et rikt land der det er fred. Og selv om vi jobber hardt og prøver alt vi kan her i Norge, så vil vi ikke klare det uten en god plan og et mål. Uten en plan og et mål blir det veldig langt og slitsomt å komme til den gode framtiden. Vi må legge en god plan og sette oss høye mål! Og vi må lytte til de som gir oss gode råd, og de som har opplevd samme utfordringer som oss selv.

Selv om vi nå er kommet til et godt land, må vi må også tenke på de som bor i fattige områder. Vi må hjelpe dem med medisin, klær, og penger. Vi må hjelpe også de som har dårlig mat. Vi må hjelpe med utdanning fordi utdanning kan gi de fattige arbeid. 750 millioner kan ikke lese og skrive. Vi håper at alle skal få god utdanning, og god helse. Vi må hjelpe de som er fattige med koronavaksine fordi hvis vi bare tenker på Norge, kan viruset komme tilbake på oss også. Kampen mot korona er viktig for hele verden! Vi må ikke redde oss selv, og lukke ørene for det som skjer i andre land.

Vi vil også snakke om grusomhet, lytter dere? Grusomhet er ødeleggende. I mange land er det masse grusomhet, for eksempel i Afghanistan. Der tok Taliban makten og de har en dårlig politikk for folket. Folket er ikke glad i det Taliban gjør. Det er ikke så mange kriger nå, men i noen land er det krig, så det kunne vært frihet for de mennesker som i dør krig.  Vi må samarbeide for at krig skal slutte i verden! 

Vi trenger frihet for alle; afghanske damer trenger mer frihet, og det gjør også damer i mange andre land. Damer har ikke like regler som gutter i mange andre land, så de trenger frihet. Flere damer må snakke høyt og flere menn må lytte til dem. Man skal passe på de som er undertrykte, og ikke misbruke folk som allerede har det vanskelig. Denne verden er ikke for grusomhet. Gi hjertet til hverandre. Alle må leve godt, alle har lyst å gjøre det som er bra. 

Man skal ikke bruke våpen, alle må bruke penn, lytte og snakke sammen. Da kan vi leve bedre sammen. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.