Deltakere og arrangører i NorSom TVs debatt om samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og myndighetene i arbeidet med å få vaksinert befolkningen, herunder de med bakgrunn fra andre land enn Norge.
Foto: NorSom News
I arbeidet med å få vaksinert innvandrerbefolkningen mot korona sitter frivillige aktører på viktig kompetanse, skriver Said Mahamud Ali i dette innlegget. 
85Shares

Den norsk-somaliske nyhetskanalen NorSom TV arrangerte nylig en TV-debatt som samlet representanter fra Folkehelseinstituttet (FHI), Oslo kommune og frivillige organisasjoner i samtale rundt temaet koronavaksinering blant innvandrere. 

Frivillige samarbeider med myndighetene

NorSom TV og NorSom News er to avdelinger av samme mediekanal som formidler nyheter og informasjon inn mot spesielt det somaliske miljøet i Norge og har i senere tid utvidet sitt virkefelt til å spesialisere seg på å samarbeide med norske myndigheter for å nå ut med informasjon og holdningsendringer rettet mot innvandrermiljøer, særlig inn mot miljøer som ikke så lett blir nådd på annen måte.

NorSom TV har vært aktive gjennom hele pandemien med å spre informasjon og veiledning om korona, og jobber fortsatt målbevisst for å nå ut med informasjon og veiledning om den viktige koronavaksinen, både i samarbeid med andre og med egne prosjekter. En viktig del av arbeidet har nettopp vært at norske myndigheter og frivillige lag og organisasjoner må samarbeide om å nå ut med riktig og god informasjon. 

Innvandrerorganisasjoner sitter på viktig kulturforståelse

Til tross for at korona for mange virker mer og mer fjernt lever pandemien fortsatt sitt liv blant oss. Og særlig er det avgjørende at alle blir grunnvaksinert.

Under debatten kom det frem at det fortsatt er enkelte innvandrergrupper i Norge som har lav vaksinedekning. Debatten satte søkelys på dette og hadde til hensikt både å finne årsak og løsning i den nye fasen av koronasituasjonen i landet.

Ragnhild Storstein Spilker fra FHI understreket at det fortsatt er en mye større risiko for å bli alvorlig syk av korona om man ikke er vaksinert. Videre sa hun at koronavaksinen som norske myndigheter tilbyr er like sikker som alle andre vaksiner og at det er svært lite bivirkninger som er dokumentert.

Innvandrerorganisasjoner har direkte kontakt med grasrota og har en kulturforståelse som norske myndigheter trenger i sitt arbeid med å nå ut med informasjon og skape endring.

Representanter fra Caritas, Face2Face brobyggersenter og Islamsk råd  Norge representerte frivilligheten i debatten og delte sine erfaringer fra arbeidet og vektla at arbeidet ikke er over enda. En utfordring er også at det i perioder har vært mye «fake news» i innvandrermiljøer rundt korona og koronavaksinen. Innvandrerorganisasjoner har direkte kontakt med grasrota og har en kulturforståelse som norske myndigheter trenger i sitt arbeid med å nå ut med informasjon og skape endring.

Styrk nettverkene – også etter pandemien

FHI og Oslo kommune roste, under debatten, samarbeidet med frivillige organisasjoner gjennom pandemien og sa at deres innsats har vært og er av avgjørende betydning for å nå innvandrerbefolkningen med informasjon og veiledning.

Representantene fra Oslo kommune fortalte videre at de fortsatt har fullt søkelys på å vaksinere dem som ikke har fått vaksinen enda. Mange vaksinesentre og en egen vaksinebuss tilbyr drop-in vaksinering. Alle som vil ta vaksine kan enkelt finne informasjon om dette på nettsidene til Oslo kommune eller ved å ringe sitt lokale legesenter. 

Deltakerne i panelet ga alle uttrykk for at møtepunkter ala denne debatten var viktig og at den også styrker nettverket ytterligere mellom det offentlige og frivillige organisasjoner sin innsats for å begrense og stanse pandemien helt. Det ble konkludert av deltakerne i debatten med at det nettverket som er skapt i den senere tid gjennom epidemien bør styrkes fremover slik at også fremtidige og andre utfordringer for innvandrere i Norge bør forsøkes løst i et nærmere samarbeid.

Det er fortsatt mange utfordringer for innvandrere i det norske samfunnet, og korona kan også komme tilbake. Denne debatten var i så måte et bidrag til at dette nettverket og samarbeidet kan utvikles videre fremover. For samarbeidet mellom myndighetene og frivillige organisasjoner er helt avgjørende for å lykkes med å nå ut med riktig informasjon og dermed styrke integreringen. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.