I flere land i Asia og Afrika har bare omkring 50% av befolkningen dokumentasjon på egen fødsel. Norske myndigheter forventer samtidig at mennesker fra de samme landene skal vite med sikkerhet hvor gamle de er – hvis ikke risikerer de å bli utestengt for å ha jukset.
Foto: K. Ericsson/Utrop
Redskapene myndighetene bruker for å etablere asylsøkeres alder gjør at de ofte blir beskyldt for juks, skriver Raha Moafi i dette innlegget.

Dagens asylprosess skal ta hensyn til barnets beste. Dette er en av årsakene til at asylsøkere alderstestes; for å unngå at voksne gis rettigheter som forbeholdes barn i asylprosessen. Det finnes likevel ingen form for aldersundersøkelse som med sikkerhet kan fastslå en persons eksakte alder. 

Identitetstvil

I dag benyttes verktøyet BioAlder, et verktøy utviklet av Oslo Universitetssykehus, for å fastsette alder. Verktøyet bygger på to variabler: røntgenundersøkelser av personens hånd og tannrot. Per dags dato er det imidlertid kun én tannklinikk i Norge som foretar undersøkelser av tannrot, etter at blant annet Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo gikk vekk fra å tilby disse undersøkelsene av faglige og etiske hensyn. Norges fremste fagmiljø avviser altså å bruke en metode som lovgiver fester sin lit til. Tro det eller ei. 

Når resultatet av de biologiske aldersundersøkelser avviker fra alderen søkeren selv har oppgitt, etableres en identitetstvil som er svært vanskelig å imøtegå eller få fjernet senere. Jussbuss erfarer at denne persongruppen i realiteten aldri kan oppnå norsk statsborgerskap på grunn av identitetstvil. Vi ser også at der aldersundersøkelsen i første omgang avviker fra utlendingens forklaring, og i andre omgang samsvarer, fester utlendingsmyndighetene lit til de første undersøkelsene. 

Vi trenger nye og forbedrede metoder for å indikere alder

Dataprogrammets grunnlag er begrenset og tar ikke forskjellige etnisiteter og oppvekstvilkår i betraktning. Røntgenbildene som tas av unge asylsøkere i dag sammenliknes med et atlas fra 1950-tallet. Dette atlaset er basert på amerikanske middelklassebarn, oppdratt i Ohio på 1930-tallet. Denne utfordringen vil ikke forsvinne med mer forskning, eller innføring av andre metoder for alderstesting. 

Der vi på andre områder innenfor teknologi og medisin har erstattet utdaterte metoder og anerkjent våre feil, tviholder utlendingsmyndighetene på tvilsomme biologiske aldersundersøkelser. Vi må være åpne for nye og forbedrede metoder som på etisk og nøyaktig vis kan indikere alderen til en asylsøker.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.