Det skal ikke være størrelsen på lommeboka som avgjør om familier skal kunne gjenforenes, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Commons Wikimedia
Kjære Julenissen, i år ønsker jeg meg noe helt spesielt, nemlig lavere søknadsgebyrer i familieinnvandringssaker! 

Utrop bringer i samarbeid med Jussbuss en tekst hver måned, der jusstudenter bidrar med rettighetsopplysning og meningsartikler om aktuelle temaer innen utlendingsrett.

Jeg ønsker meg at søknadsgebyrene blir lavere slik at flere kan gjenforenes med sin familie. For kjære Nissen, i dag koster det å få familien sin til Norge hele 10 500 kroner. Dette er prislappen for kun ett familiemedlem. Skal du få tilbake din kone og din sønn blir summen raskt 21 000 kroner. Søknadsgebyrene i dag er så høye at utlendinger som oppfyller alle kravene for familieinnvandring, hindres i å søke fordi de ikke har råd. 

For flyktninger er det minste beløpet sunket noe, til 7 800 kroner, men jeg vil ikke si at det er noen vennlig gest, det heller. Med de høye søknadsgebyrene kan det være dyrere å søke om familiegjenforening enn å betale smuglere for å frakte familiemedlemmene til Norge. 

I 2003 ble søknadsgebyrer innført fordi utlendingsmyndighetene ønsket å «redusere omfanget av mangelfulle og åpenbart grunnløse søknader». Gebyret ble satt til 600 kroner, men har de siste 20 årene steget til 10 500 kroner. I dag er gebyret betydelig høyere enn det som må til for å oppfylle formålet og er blitt mer av en inntektskilde for staten fremfor noe annet. 

Kan du tro, Nissefar, at de svimlende høye søknadsgebyrene er blitt kritisert av UNHCR som det høyeste gebyret i verden? Hos våre svenske naboer er søknadsgebyret på «kun» 2000 kroner, og for flyktninger er det gratis å søke om å få familien sin til Sverige.

Hvorfor skal det koste såpass mye mer for personer i Norge som ønsker å forenes med familien sin?

Kjære Julenissen, jeg ønsker meg ikke Guinness World Records 2022, for der vet jeg at Norge troner på toppen av listen over land i verden hvor det er dyrets å gjenforenes med sin familie. Jeg ønsker kun at regjeringen skal se på hensiktsmessigheten av disse svimlende høye gebyrene.

Det skal ikke være størrelsen på lommeboka som avgjør om familier skal kunne gjenforenes.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.