Vi må støtte og vise solidaritet med alle kvinner i Midtøsten og resten av verden, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Illustrasjon, faksimile, Unreported World
Alle demokratiske krefter som er opptatt av kvinnefrigjøring i Norge og Europa bør heve stemmen for kvinner i resten av verden, skriver Andam Aziz i dette innlegget.

Nok en kvinne blir drept av den islamske republikken Iran og igjen blir en kurdisk kvinne drept av den patriarkalske staten og ideologien bak den.

«Hijaben var satt feil»

Å være kurder er en ekstremt vanskelig identitet. Det er ikke lett å overleve årene med folkemord, politistater, kriger og invasjoner, kjemiske våpen og bombeangrep, utenrettslige drap og fengsling. Vi er fordrevet, etnisk renset, tvunget ut av forfedres land. Vi blir nektet eksistens, vi blir fortalt at vi ikke eksisterer fordi vi ikke har noen stat. Men det er enda vanskeligere for kurdiske kvinner som møter kjønnsbasert vold på toppen av alt annet. 

Den unge kurdiske kvinnen Mahsa Amini (22) døde fredag etter å ha blitt arrestert av Irans moralpoliti for «feil» bruk av hijab. Hun ble slått livløs og hun ble drept av moralpolitiet i Iran. Hennes eneste forbrytelse var «Hijaben var satt feil».  

Kvinner reiser seg mot patriarkatet

Kvinners seksualitet, kvinners frihet, kvinners utdanning, desentralisering, kvinners synlighet og mot er et skremmende konsept for den patriarkalske staten og for menn som ser sin kraft og styrke og egen eksistens i undertrykkelsen av kvinner. Fra Afghanistan til Iran, Tyrkia, Saud-Arabia, Irak og til religiøse regimer over hele Midtøsten. Kvinner underkastes undertrykkende og arkaiske patriarkalske lover. De blir myrdet på grunn av deres bukse, skjerfet, hijab. De blir drept for å ønske likhet, rettferdighet og utdanning. 

Å være kurder er en ekstremt vanskelig identitet

Dette er grunnen til at kvinnestyrker som YPJ i Rojava, i den syriske delen av Kurdistan, er et så revolusjonært og skremmende konsept for patriarkatet i regionen. Bare kvinner med våpen kan bekjempe denne voldelige ideologien ettersom alle andre veier, fra utdanning, til de juridiske og sivile stiene er sperret for kvinnen. Ingen andre enn kvinnen selv kan gi henne frihet. Ingen makter vil gi kvinnen hennes frigjøring utenom henne selv. YPJ i Rojava beviste det. YPJ og deres kamp bør være eksemplet, fordi de er den eneste modellen mot den undertrykkende staten og patriarkalsk vold. 

Norske kvinneorganisasjoner må bidra

Derfor er det kjempeviktig at alle kvinneorganisasjoner i Norge og Europa støtter YPJ og den kampen de fører for kvinner i Midtøsten. Alle demokratiske krefter som er opptatt av kvinnefrigjøring bør unngå å stå på sidelinjen når de ser undertrykkelse. Vi må støtte og vise solidaritet med alle kvinner i Iran, Kurdistan, Afghanistan og hele verden. Et samfunn kan aldri frigjøres uten kvinners frigjøring. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.