Fra pro-regimedemonstrasjon i Iran.
Foto: Commons Wikimedia
Ekstremistregimet i Iran driver lobbyvirksomhet på flere fronter i Norge, skriver Masoud Ebrahimnejad i dette innlegget.

Protestene i Iran og verden rundt har satt det islamske regimet i en meget kritisk situasjon som mange kaller «begynnelsen på slutten» for ekstremistregimet. 

Iranske ambassader i Europa spiller nøkkelrolle

Kvinner og menn kjemper tappert i gatene i Iran mot det ekstremistiske regimet og folket i verden omkring støtter også kvinnekampen i Iran. Mens #MahsaAmini har passert en historisk verdensrekord på over 370 000 000 som støtter kampanjen på Twitter, er Irans lange armber i full aktivitet i de fleste vestlige land, Norge inkludert, og mobiliserer kreftene sine mot kvinnebevegelsen.  

Eksiliranere i Norge har organisert flere store demonstrasjoner mot det iranske regimet og Norges ambassadør i Teheran var blant de første europeiske ambassadørene som ble kalt inn på teppet i Iran på grunn av uttalelser fra deres lands toppolitikere mot det iranske regimets brutalitet. 

I mellomtiden fortsetter det iranske regimet i full fart med rekruttering og mobilisering for å svartmale kvinners kamp i Iran. Regimet arbeider også med å kartlegge opposisjonen og deres nettverk for å knuse dem ved å sette press på deres familiemedlemmer i Iran. 

Iranske ambassader i Europa spiller en nøkkelrolle i denne strategien. Iran arbeider aktivt i moskeene for rekruttering og spredning av regimets ideologi. For Iran er det ekstra viktig å ha direkte kontroll og tilgang til moskémiljøene for å drive spionasje blant regimets opposisjonsgrupper. 

Driver lobbyvirksomhet for iranske myndigheter

Det iranske regimet er ikke bare opptatt av sjiamuslimer som bor i Europa, men også eksiliranere med ulike politiske tilhørigheter. Iran er hele tiden avhengig av å rekruttere blant sjiamuslimer for å ha god kontroll og oversikt over enhver bevegelse og utvikling blant opposisjonsgrupper og personer som kan utgjør potensielle trusler for regimets eksistens. 

“Parastoo”, eller kvinnelige agenter, har en fordel i at de vekker tillit i vestlige land da de utnytter kvinners situasjon i Iran for å få asyl […]

Dette regimets lange armer er også spredt rundt i mange andre muslimske land og tar sikte på å samle sine tilhengere for å vinne skjebnekampen som nå foregår i iranske gater. I det siste har også det iranske regimet lyktes å sende mange av sine tilhengere og agenter til Norge ved hjelp av studievisum

Eksiliraneres nettverk har i Norge aktivt prøvd å rapportere disse agentene til PST og det er heldigvis noen av dem som er blitt kartlagt og anmeldt. Men vi vet at dette bare er toppen av isfjellet og det er mange agenter som holder seg skjult og fortsatt jobber for det iranske regimet. 

Regimets hemmelige politis (Ettelaat) oppdrag over iranske landegrenser har bestandig vært å styrke sitt spionnettverk og lage lobbyer og vedlikeholde disse. Det islamske regimet bruker disse lobbyvirksomhetene aktivt for å ivareta sine interesser. 

Agenter utnytter kvinners situasjon i Iran

En annen metode som også blir brukt av Ettelaat og er å konstruere asylsøkere med en diktert «case» der disse søker om opphold og fungerer som regimets øyne og armer i Norge og andre europeiske land. Flere nettverk blant eksiliranere i Norge har samlet en hel del informasjon om «falske asylsøkere» som, etter opplysninger fra våre nettverk i Iran, har sterk tilknytning og sterke bånd til regimets hemmelige politi (Ettelaat).

I ovennevnte strategi oppleves ofte kvinnelige asylsøkere mer effektive til dette arbeidet. Ettelaat sender kvinnelige «asylsøkere» som igjen er medlemmer av Ettelaat. Disse personene ligger lavt en stund, for å finne et fotfeste inn i et miljø i Norge, spesielt hos politikere, og etter hvert danner de et forhold med dem og lager en lobby for regimets politikk. 

Disse personene kalles i Iran ‘Parastoo’ (Svale) som er et begrep for kvinnelige agenter for det iranske hemmelige politiet. Parastoo, eller kvinnelige agenter, har en fordel i at de vekker tillit i vestlige land da de utnytter kvinners situasjon i Iran for å få asyl og deretter gjennomfører oppdraget sitt ved å tilbringe tid med en politiker eller et firma.  

Jeg utarbeidet i 2016 en rapport basert på en omfattende undersøkelse i Oslos moskemiljøer og advarte norske politikere om å sette en stopper for iranske myndigheters innflytelse på muslimer i Norge. Nå har temaet fått ny relevans, og mye tyder på at fenomenet eksisterer i beste velgående. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.