Ramadanbelysning i Oslo setter muslimene i enda dårligere lys!

Vi må ikke glemme utallige mange flyktninger som har flyktet fra islamske regimer som har straffet dem med disse religiøse symbolene årevis, skriver Masoud Ebrahimnejad i dette innlegget.
Foto: Claudio Castello
Moskéene er ekstremt opptatt av å markere sitt territorium og synliggjøre sin innflytelse og tilstedeværelse i Norge og Europa.

Byrådet i Oslo har sikkert tatt et grep i god tro for å inkludere en gruppe innvandrere og dempe negative holdninger mot muslimer flest. Av erfaring ser vi at når norske politikere vil ta en avgjørelse om muslimer henvender de seg til de organiserte grupper innen islam i Oslo som blant annet er moskeene, Islamsk råd, Islam Nett og muslimske dialognettverk etc. Alle disse organiserte miljøene har en klar agenda og får sitt opphav og støtte fra de sterke religiøse kreftene i midt- Østen og Asia. Saudi-Arabia, Tyrkia og Iran styrer moskeene i Oslo (utrop.no)

Det er disse moskeene som er under direkte støte fra islamske land som Tyrkia, Saudi Arabia, Iran og delvis fra religiøse krefter i Pakistan som er ekstremt opptatt av å markere sitt territorium og synliggjøre sin innflytelse og tilstedeværelse i Norge og Europa. Moskeene og islamske organisasjoner som styres av konservative krefter har som mål og utvide sin makt og innflytelse gradvis i Norge. 

For de fleste muslimer som er flyktet fra disse kreftene og diktatur-regimer fra muslimske land, er det ikke viktig å henge belysninger på Oslogatene eller at Oslo-politikere spiser Iftar sammen med moskeledere, Islamsk råd og imamer etc. De som tjener på disse overfladiske symbolske handlingene er de som styrer moskeene og de som får støtte fra diktatur-regimer. Resultatet av slike ikke gjennomtenkte handlinger blir enda mer polarisering og økt muslimskhat i samfunnet. En befolkning som ikke ønsker å ha religionen i politikken eller i Oslogatene blir mer provoserte.

Muslimer får enda mer beskyldninger for å ha påtvunget og presset sin religion til politikere og fått hengt religiøse symboler på Oslogatene. Økende negativ oppmerksomhet på en gruppe som allerede er under press av både konservative og radikala muslimer for å ikke kjempe mot vestlige verdier og fra også høyre radikale grupper for å innføre sine religiøse verdier til nytt land de har flyktet til. Hvem er det som er faktiske vinnere og største tapere er klart og tydelig.

Muslimske innvandrere som har flyktet fra ekstreme islamske grupper og regimer er klare tapere som får skylda igjen her.

Muslimske innvandrere som har flyktet fra ekstreme islamske grupper og regimer er klare tapere som får skylda igjen her. Og vinnerne blir konservative krefter som styrer moskeene som igjen får den oppmerksomheten de trenger for å lage mer propaganda og for å få sin vilje. Hvem har bidratt i denne onde sirkelen er selvfølgelig naive politikere som har igjen gått i fella til de mektige islamske landene med svært dyktige nettverk og svære pengesekker. 

Vi må ikke glemme utallige mange flyktninger som har flyktet fra islamske regimer som har straffet dem med disse religiøse symbolene årevis. Iranske flyktninger glemmer aldri hvert eneste bønnerop på morgenene hvor mange ungdommer ble hengt og henrettet både i fengslene og gatene under disse islamistiske regimer. 

Afghanske kvinnelige flyktninger glemmer aldri hvor mange som ble hengt og drept og pisket under slike islamske symboler og etter Iftar tider. 

Tusener av flyktninger fra arabiske land glemmer aldri hvor mange ble henrettet, halshugget, voldtatt og brent under ekstreme islamske terrorregimer i Midt -Østen. 

For å bli påminnet alle disse grusomme handlinger under disse religiøse symbolene skulle vi egentlig takke byrådet i Oslo?