Jeg er uenig med Fremskrittspartiet i mye: sosialpolitikk, klima, innvandring, økonomisk politikk, minoriteters rettigheter og de fleste andre saksfelt. Likevel opplever jeg ofte at FrP-ere har ideologiske begrunnelser og konkrete argumenter å vise til når jeg spør om hvorfor de tenker slik de gjør. 

Men det er ett spørsmål jeg aldri har fått svar på: Hvorfor vil Fremskrittspartiet forby unge jenter å bruke hijab når de går på skolen?

Vil forby barnehijab i barnehagen og grunnskolen

Blar man seg gjennom FrP sine hjemmesider og partiprogram er det et prinsipp som er gjennomgående: folks frihet. De skriver blant annet at deres «ideologiske grunnlag, liberalismen, tar utgangspunkt i at folk selv er bedre i stand enn politikerne til å bestemme hva som er best for seg og sine». Fremskrittspartiet jobber altså for mer frihet og frislipp innenfor de aller fleste politikkfelt. Staten skal ikke blande seg unødvendig i folks liv.

Men på et punkt svikter partiet fullstendig sin egen ideologi. Fremskrittspartiet vil nemlig innføre et nasjonalt forbud mot å la unge muslimer bruke hijab. Senest forrige uke fremmet FrP-representantene Erlend Wiborg, Himanshu Gulati, Silje Hjemdal og Frank Edvard Sve et forslag på Stortinget med ordlyden «innføre et nasjonalt forbud mot bruk av barnehijab i barnehagen og grunnskolen».

Norske muslimer vil ha valgfrihet

Å forby unge kvinner å kle seg slik de vil er på ingen måte liberalt. Tvert imot er det både inngripende i folks privatliv og respektløst overfor folks religiøse overbevisning. Slike inngrep jobber FrP vanligvis aktivt imot. Er det slik at FrPs frihetskamp er for alle, unntatt muslimer?

Ingen politikere eller statsledere bør fortelle kvinner hvordan de skal kle seg. Heldigvis har et samlet politisk Norge stått opp mot moralpolitiet, hijabtvangen og undertrykkelsen som nå foregår i Iran. De aller fleste i Norge er selvsagt enige med FrP om at påbud om hijab er forkastelig og at det fratar kvinners selvbestemmelse over egen kropp og eget liv. Men det samme gjelder ikke hijabforbud, som FrP kjemper for å få innført i grunnskolen.

Ingen politikere eller statsledere bør fortelle kvinner hvordan de skal kle seg.

Det er vanskelig å tolke FrPs hijab-politikk som noe annet enn tildekket islamofobi. Selvsagt skal vi ta negativ sosial kontroll på alvor, men det er ingenting som tyder på at et hijab-forbud vil løse noe som helst. Dessuten er tilslutningen til at kvinner selv skal kunne velge bruk av hijab stor i de norske muslimske miljøene. Ifølge en undersøkelse fra Filter Nyheter mener 90 prosent av norske muslimer at kvinner skal bestemme bruk av hijab selv.

Hvorfor?

Så kjære Sylvi Listhaug, jeg håper du kan gi meg et godt svar på dette spørsmålet dine partifeller til stadighet unngår. Hvorfor vil du og ditt påståtte liberalistiske parti forby unge, muslimske jenter å gå kledd slik de selv ønsker på skolen?

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.