Spesielt i Oslo har representasjon på valglister vært et tema ved kommunevalg, og det er blitt ganske mye bedre de siste valgene. Nasjonalt trengs det noe mer innsats, skriver artikkelforfatteren.
Foto: SV
Skal folkevalgte representere befolkningen, må disse også ha et bredt spekter av bakgrunner, skriver Assad Nasir i dette innlegget. 

2023 er godt i gang, og de politiske partiene gjør seg klare for kommunevalg til høsten. Det skal stilles mange i lister i alle kommuner. Kandidater skal velges, noen vrakes og kampvoteringer kjempes. I tillegg skal mange av partiene ha landsmøter i løpet av våren, og det er i kommunevalgår det typisk er endringer i partiledelser (når partiene får styre det selv i hvert fall). 

Løfter stemmer som ellers ikke slipper til

Høsten 2022 sa leder i SV, Audun Lysbakken, at han ikke ønsker å ta gjenvalg som partileder. Han har vært partileder i Sosialistisk Venstreparti siden 2012, tok over partiet da det kjempet mot sperregrensen på 4 %, og har i løpet av sin tid som leder spissa budskapet til å fokusere på ulikhet og klimaspørsmål, og løfta oppslutninga til rundt 8 % nasjonalt. 

I midten av mars skal landsmøtet i SV velge en ny leder, og slik det ser ut nå er det Kirsti Bergstø som er eneste kandidat til vervet. Hun er i dag en av to nestledere, så nå er kampen om å bli nestleder i gang i partiet. Til den rollen er det flere kandidater som er blitt løftet fram, og som også selv har ytret ønske om å ta rollen, eller som politikere ofte sier; stilt seg til disposisjon for partiet. For selv om man søker makt skal man være litt ydmyk. 

Flere i partiet peker nå på Marian Hussain som mulig nestleder. Hun har vært fast møtende stortingsrepresentant siden høsten 2021, innvalgt fra Oslo. I perioden før, altså 2017-2021, var hun vararepresentant og møtte på Stortinget i flere kortere perioder. Den gangen, da Erna Solberg var statsminister, jobbet Hussein blant annet for å få vedtatt et forslag, som hun også var med å fremme på Stortinget, om en egen handlingsplan mot islamofobi og muslimsfiendtlighet. 

Forslaget ble ikke vedtatt fordi flertallet (i forrige periode) bestående av Høyre, Frp, Venstre og Krf stemte imot. Ved stortingsvalget i 2021 var Hussain andrekandidat på Oslo SV sin liste, og ble valgt inn som representant til Stortinget som første representant som bruker hijab. Hun har tidligere vært lokalpolitiker i bydel Gamle Oslo, og har hatt sentrale roller i partiet, blant annet som leder i SV sitt inkluderingsutvalg og som medlem i programkomiteen. 

Fra valgforskningen vet vi blant annet at folk helst vil stemme på noen som ligner en selv.

Hussein er med andre ord en godt kjent politiker i partiet, og blir beskrevet som hardtarbeidende og alliansebygger. Flere har blant annet trukket fram at hun løfter stemmer som ellers kanskje ikke slipper så mye til. 

Fordi hun er dyktig

Fra valgforskningen vet vi blant annet at folk helst vil stemme på noen som ligner en selv. Som har de samme meningene, verdiene og relativt ofte også ser ut som en selv. Dette er noe politikere og politiske partier er bevisste på, men kan hende noen helt ubevisst glemmer det innimellom. Spesielt i Oslo har representasjon på valglister vært et tema ved kommunevalg, og det er blitt ganske mye bedre de siste valgene. 

Nasjonalt trengs det noe mer innsats. Akkurat som man er opptatt av bedre kjønnsbalanse i politikken, er det å ha folk med ulik bakgrunn blant folkevalgte også viktig. Vi vet at valgdeltakelse er lavere blant innvandrere sammenlignet med befolkningen ellers, og noe av forklaringen er at en del ikke finner noen blant politikere som de føler representerer dem. 

Nå tror jeg ikke SV skal velge Marian Hussein fordi hun har flyktningbakgrunn, men fordi hun blir beskrevet som en dyktig politiker, en som har mye å bidra med mye politisk og kan løfte partiet. At hun kan nå fram til nye velgergrupper hvor SV har stort potensiale for å vokse, vil jeg mene bare er et bonus. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.