Urovekkend mange er overbevist om at muslimer er i ferd med at ta over Europa. Et sentiment som får lite oppmerksomhet sammenlignet med antisemittisme, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Commons Wikimedia
En av fire nordmenn tror at muslimer ønsker å ta over Europa. Dette sentimentet er minst like ille som jødehat, skriver Victoria Åsne Kinsella i dette innlegget.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), publiserte nylig en rapport om befolkningens holdninger til jøder og muslimer, basert på data innhentet i 2021 og 2022. De har kartlagt holdninger innad i fire grupper: Muslimer, jøder, øvrig befolkning og unge generelt. 

Antisemittisme må bekjempes

Hovedkonklusjonen er at selv om stereotypier finnes i utstrakt grad, og spesielt overfor muslimer, er fordommene mot begge grupper blitt mindre. Unge mennesker har også et vesentlig mer positivt syn enn den eldre generasjonen. HL-senteret har også kartlagt generell konspirasjonsmentalitet og grad av støtte til kjente konspirasjonsteorier. 

Det kommer blant annet frem i sammendraget av rapporten og pressemeldingen at 14 % av den generelle befolkningen støtter påstanden «jøder samarbeider i det skjulte for å få mer innflytelse i Europa». Dette beskrives som «en konspirasjonsforestilling med lange linjer i antisemittismens historie.» Uten tvil en teori som har ført til noe av det mest grusomme som har skjedd i menneskehetens historie, og at slike holdninger finnes i så omfattende grad er urovekkende.

Mangelfullt og misvisende sammendrag

Det HL-senteret imidlertid ikke har tatt med i sammendraget eller pressemeldingen, er at 25 % av befolkningen er enig i utsagnet «muslimer ønsker å ta over Europa». Dette er en konspirasjonsteori faretruende lik Breiviks manifest og hans Eurabia-teori. En teori som er knyttet til forestillinger om at muslimer er i ferd med å ta over Europa og at de samarbeider med eliten. 

At dette ikke er sett på som alvorlig nok til å ha med i sammendraget av en prestisjetung rapport og heller ikke løftet høyere opp, er vanskelig å forstå. Senteret fikk også kritikk ved presentasjonen av den forrige rapporten fra 2017. I en kronikk i Utrop, skriver Dag Herbjørnsrud at en samlet presse feilaktig konkluderer med at muslimer er mer antisemittistiske enn resten av befolkningen. Og at feilkonklusjonen skyldes sammendraget av prosjektlederen. 

Mangelfull dekning og ensporet billedbruk

Det er også i år påfallende hvor likt media fremstiller saken, og at det, i alle fall indirekte, legges mer vekt på antisemittisme. Det gjelder ikke minst bruk av bilder, som har enormt stor påvirkning i vår tid.

Et eksempel er dekning i Dagsavisen, som fronter saken med et bilde av en jødisk seremoni, og når jeg går inn på saken, fire lenker til saker om jødeforfølgelse og antisemittisme, og ingen bilder eller lenker som omhandler muslimfiendtlighet. De nevner heller intet om den muslimfiendtlige konspirasjonsteorien. 

Det samme gjelder NRK Dagsrevyen og ABC Nyheter som har publisert saken via Forskning.no. Her er også hovedbildet fra en seremoni i den jødiske synagogen. Heller ikke Utrop, nevner den islamofobiske konspirasjonsteorien og har hovedbilde med jødiske hodeplagg. 

De eneste mediehuset jeg har funnet som har fremmet noen som helst kritikk av rapporten, er det høyreradikale Human Rights Service. De stiller blant annet spørsmål ved at Frp-velgere er blitt fremstilt som mer antisemittistiske. De sier også at det må forskes mer.

Kjente konspirasjonsteorier vies liten oppmerksomhet av HL-senteret

HL-senteret har også kartlagt konspirasjonsmentalitet, blant annet ved hjelp av påstandene: «norske myndigheter overvåker alle borgere tett» og «det finnes hemmelige organisasjoner som har sterk innflytelse på beslutninger i Norge». Senteret har funnet at det er en sammenheng mellom dette sentimentet og de som har sterke fordommer mot jøder og muslimer, og at sammenhengen er sterkest når satt sammen med muslimfiendtlige holdninger.

Enkelte, også blant mennesker med høy utdannelse og stor innflytelse, mener at muslimer ikke bare ønsker å ta over Europa, men at kontinentet allerede er i en krig der fienden er muslimer. 

Dette tar Hege Storhaug opp i en artikkel på nettstedet Human Rights Service, med overskrift: «Utskiftningen av befolkningen er et faktum, sier ledende forfatter».

Hun refererer til den franske forfatteren Michel Houellebecq i en offentlig samtale med forfatter og filosof Michel Onfray. Begge er blitt sterkt kritisert i franske medier for å befinne seg faretruende langt til høyre. Houellebecq var også i 2022 en sterk kandidat til Nobelprisen i litteratur.

Dette er jo ikke noe som blir delt fra gutterom til gutterom, men i all offentlighet, herunder i mye brukte sosiale medier.

Houellebecq sier blant annet: «Det skjer en befolkningsutskiftning der vestlige mennesker gradvis erstattes av migranter fra den tredje verden, som fører til en fremvekst av islam, og at det «går mot en katastrofe som truer vår videre eksistens». Også han legger til at «Europa allerede er i borgerkrig»

Hege Storhaug slår fast via egen Facebook-post: «Han har helt rett. Det foregår en utskifting av befolkningen i Europa», og videre «Europeere holder på og blir utryddet».  

Det dreier seg, ifølge disse, ikke kun om demografi, men om «kulturell, økonomisk og åndelig tilbakegang». De avviser selv at det er konspirasjonsteorier, og sier at det skjer i full åpenhet. Så da er spørsmålet hvorvidt HL-senterets kartlegging av konspirasjonsmentalitet faktisk fanger opp slike holdninger. 

Dette er jo ikke noe som blir delt fra gutterom til gutterom, men i all offentlighet, herunder i mye brukte sosiale medier.

Holdningene vi må reagere på

HL-senteret foreslår at det i neste holdningsundersøkelse forskes mer på muslimfiendlighet og antisemittisme med tanke på konspirasjonsmentalitet, og det er jeg enig i. Og det å komme til bunns i hva nordmenn mener med at «muslimer ønsker å ta over Europa», er noe som bør få rikelig med plass i neste undersøkelse.

Dette tar Katrine Fangen opp ved 10-årsmarkeringen etter 22. juli i sitt Essay Hvorfor ble muslimer den nye fienden i Norge og Europa? 

Der snakker hun også om snikislamisering og «Eurabia», og diskuterer HL-senterets rapport fra 2017, der 31 % formoder at muslimer ønsker å ta over Europa. Fangen sier at det ikke dreier seg om marginale holdninger, men at vi likevel må skille mellom Eurabia-teorien og de mest ekstreme anti-muslimske holdningene. Forskjellen ligger blant annet i løsningene på «problemet», der de mest ekstreme argumenterer for deportering av muslimer, Slik SIAN har gjort.

Dette siste er antakelig ikke så uvanlig som man kunne ønske seg. Om HL-senteret hadde spurt: «Mener du at alle muslimer som begår kriminalitet skal sendes ut av landet?», hadde nok relativt mange svart ja. Og spørsmålet «mener du at det foregår ‘snikislamisering’?» er også interessant å stille. For det er naivt å tro at det bare er de aller færreste som slutter seg til den slags, med tanke på at denne type begreper brukes flittig av et av våre største partier, Frp.

Vi burde i alle tilfeller øve oss på å trekke de viktige parallellene – og reagere når tankegods som ligner det bak 22. juli blir forsøkt gjort stuerent av politikere.

Det oppløftende er at norsk ungdom er såpass tolerante. Det er dem vi må støtte og oppmuntre, bevare og dyrke. Det er de som er framtiden. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.