Bhatti frykter han vil bli sendt tilbake til Norge.
Hva Imran Khan med sin regjering makter å utrette gjenstår enda å se, og pakistanere bør være varsomme med å glorifisere ham. Men ting har den tiddligere cricket-stjernen klart å få til allerede. 
Afroz Akram Shah
Latest posts by Afroz Akram Shah (see all)

Valget i Pakistan 25. juli i år, hvor det politiske partiet Pakistan Tehreek-e-Insaaf (partiet for rettferdighet) vant, har bragt med seg en etterlengtet vind av håp og optimisme nasjonen ikke har følt på flere år. Pakistan har i flere tiår vært preget av økende korrupsjons-skandaler, manglende arbeidsmuligheter, og misnøye blant befolkningen med hvordan de statlige institusjonene opererer. I denne patologiske atmosfæren har lederen for PTI, den tidligere cricketstjernen som vant det første VM gullet i cricket for landet i 1992, vist en drøm og politisk handlingsplan overfor nasjonen få mennesker har klart siden landets uavhengighet i 1947 fra Det Britiske India.

Imran Khan, som nå mest sannsynlig blir statsminister i landet, holdt en tale etter valget med fokus på at alle landets borgere skal respektere de juridiske lovene uavhengig av posisjon, at korrupsjon skal elimineres først fra topplokket, at fredelige relasjoner med naboland er essensielt for hele regionens utvikling, og at arbeid skal gis til de unge, blant annet gjennom økt lønnsomhet for at utenlandske selskaper kan drive forretninger i landet. Det som videre er ulikt landets tidligere ledere, er at Imran Khan ønsker å konvertere statsministerboligen til humanitære formål da han selv ikke har samvittighet til å leve luksuriøst i et land hvor flere millioner lever under fattigdomsgrensen.

Pakistans kommende statsminister har ikke bare VM gull rundt halsen. Vedkommende står også bak to sykehus i landet med hovedfokus på kreftpasienter hvor 70% av pasientene får kostnadsfritt behandling. I tillegg står han bak et universitet av internasjonal standard hvor 90% av studentene får dekket sine kostnader for å kunne ta seg en god utdannelse.

Unge som gamle, kvinner og selv barn, har følt en optimisme og et håp om et trygt og rettferdig liv i et land som består av enormt potensial i form av ubrukte naturressurser, vel så mye som ubrukte menneskelige ressurser. Videre er det interessant å observere at norsk-pakistanernes engasjement har vært stort under valget; spesielt appellerer Khan de unge med sin oppriktighet, gode lederegenskaper og målrettet innsats for å gjenoppbygge nasjonen basert på demokratiske prinsipper og en verdighetskultur i det sivile samfunn.

Hva Imran Khan med sin regjering makter å utrette gjenstår enda å se, og pakistanere bør være varsomme med å glorifisere ham. Men å mentalt vekke og løfte store deler av en nasjon sunket i menneskerettighetsbrudd, pessimisme og frustrasjon, er en bragd i seg selv. Og det har cricketstjernen klart.