– Hva er det verste som kan skje om vi gir unge muslimer lov til å be en bønn i skoletiden, spør artikkelforfatteren.
Foto: Screengrab, YouTube, WWYD
Dersom vi legger til rette for bønn, bidrar vi til at alle opplever trygghet og respekt, skriver Simen Bondevik i dette innlegget. 
0Shares
Simen Bondevik

Den siste uken har bønne-bråket ved Drammen VGS skapt debatt i media omkring elevers religionsfrihet og mulighet til å praktisere egen tro. Etter reaksjoner fra elever på en melding om bønnenekt og dialog med elevrådet ved skolen, besluttet rektoren at de skal tilrettelegge for elever som vil be. Det skulle bare mangle, elever har rett til religionsutøvelse.

Bør aktivt legge til rette for bønn

Troende muslimer over hele verden feirer i disse dager ramadan. Noe som blant inkluderer fasting fra daggry til solnedgang i en hel måned og et økt fokus på bønn. Zakaria Hussain på 15 år har beskrevet godt i et SiD-innlegg noe av det ramadan innebærer for muslimer.

I et livssynsåpent samfunn, som jeg ønsker meg, er det rom for ulike tro og livssyn. Uansett hva du tror eller ikke tror på, skal du møte forståelse og respekt i samfunnet. Dersom du er ung muslim som ber under ramadan, skal ikke skolen hindre deg i det. Tvert imot bør de aktivt legge til rette for og sørge for muligheten for bønn og annen religionsutøvelse.

Hva er det egentlig skolene frykter?

Dette er ikke bare noe jeg mener, men faktisk noe som er slått tydelig fast både i Grunnloven og FNs konvensjon om barnets rettigheter. Artikkel 14 i barnekonvensjonen slår fast at barn har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Grunnlovens § 16 sier at «Alle innbyggere i riket har fri religionsutøvelse». Skoler som hindrer elever fra å be, bryter med dette.

Samfunnet vårt hadde vært fattigere uten muslimer og andre troende

En livssynsnøytral skole kan ikke være en sekulariseringsarena. Skal den være nøytral, den være åpen. Og skal den være åpen, må den også tillate bønn under ramadan.

Når skoler hindrer elever fra å be, enten det er Drammen videregående skole eller Sagatun ungdomsskule i Sogn, hva er det egentlig de frykter? Dersom en legger til rette for bønn, gjennom blant annet å sikre tilgjengelige bønnerom og være tydelige på at det er tillatt, bidrar man til at alle opplever trygghet og respekt. Når skoler hindrer det, bryter de aktivt elevers religionsfrihet.

Bønn er ikke skadelig

Mangfold, inkludert praktisering av ulike tro og livssyn, er en styrke for samfunnet vårt. Vi er nødt til aktivt å heie dette mangfoldet frem, hvis ikke står det i fare for å forsvinne. Samfunnet vårt hadde vært fattigere uten muslimer og andre troende. Bønn er ikke skadelig. Jeg håper alle landets politikere og skoleledere kan stå samlet om å la barna be!

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.