Matprisene, strømprisene og renta øker. Lommeboka blir tynnere. Bekymringene blir flere. 

Det virker nesten umulig å jobbe for en by med like og gode muligheter for alle når bankkontoen stadig tømmes. Og særlig for de av oss som har lite ekstra til overs fra før er tida vi lever i nå ekstra krevende. For vi bruker større deler av inntekten vår på hverdagskostnadene som brød, melk, pålegg, toalettpapir og såpe. De som allerede har mye fra før, har derimot kanskje en stor sparekonto å lene seg på. Jeg tegner ikke dette bildet for å skape et skille, men for å vise at selv i en tid hvor folk flest sliter, er det tydelig at noen grupper er mer utsatte. Derfor er kommunevalget vi står overfor nå ekstremt viktig. 

Vi har tatt grep

Medisinen for dyrtiden vi lever i, er en sterk velferdsstat. Vi er avhengige av en politikk som gjør det enklere å leve gode liv også når regningene er betalt. Da trenger vi trygg politisk styring som nettopp har fokus på å øke mulighetene og redusere sjansene for å falle fra samfunnet vårt. 

Det kan gjøres på mange måter, og byrådet i Oslo med Arbeiderpartiet i spissen har allerede starta dette arbeidet ved for eksempel å senke prisen på månedskort for barn til 299 kroner samt sørge for gratis aktivitetsskole for alle 1.-4.-klassinger i Osloskolen. I tillegg har vi etablert selskapet Oslobolig som skal hjelpe innbyggerne våre ut i boligmarkedet. Med andre ord – vi har enda en lang vei å gå, men vi jobber hver dag for å lette litt på vanskelighetene mange av oss kjenner i hverdagen. 

Nei til privatisering og ekskludering

Det er ingen hemmelighet hvem jeg kommer til å stemme på denne høsten. Og mye av det handler om de verdiene jeg deler med venstresida, men også fordi jeg ser at jeg selv og de rundt meg trenger hjelp i tida som kommer. Hvis vi skal komme oss gjennom en mørk og tåkefull økonomisk tid, er vi avhengige av et offentlig støtteapparat som strekker ut en hånd og tør å ta tak i hverdagsproblemene. Vi trenger de som forstår alvoret i en krympende lommebok og økende bekymringer, og som forstår at inkludering er en del av løsningen. Det er også viktig å være bevisst på at de som har mindre fra før, sliter enda mer i dag.

Vi har ikke råd til å kutte i velferden. Vi har heller ikke råd til privatisering og ekskludering.

Valget er om under 1000 timer. Men er du like ivrig som meg og ser alvoret i hverdagen og hvordan den styres, kan du allerede stemme fra 10. august.

Din hverdag er viktig. Din stemme er viktig. 

Godt valg. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.