«Funksjonshemmede diskrimineres fortsatt, og hvis de i tillegg tilhører en annen minoritet går de et hardt liv i møte», skriver Alejandro Decap
Alejandro Decap, kandidat for bydelsvalget (SV), kommunikasjonsrådgiver Norges handikapforbund
Latest posts by Alejandro Decap, kandidat for bydelsvalget (SV), kommunikasjonsrådgiver Norges handikapforbund (see all)

• En jente på ni år ble nektet å være med på et klassebilde.

• To barn som var på tur med sin mor opplevde hets og trakassering. 

• Mens en kosovoalbaner sto og ventet på trikken, ble han plutselig spyttet på og fortalt at «alle som han burde dø». 

80 prosent av norske skoler er uten universell utforming

Alle disse eksemplene er fra de siste to månedene, og er dessverre langt fra unike.

Grunnen til at du kanskje ikke har hørt om dette, skyldes et enkelt ord. 

Jenta på ni år fikk ikke være med på klassebilde, fordi hun sitter i rullestol.

De to barna har cerebral parese. Mens de var ute med sin mor på en hyggelig skitur, ble de hetset, tråkket på, og dyttet vekk av andre skigåere. De ble fortalt at de ikke hadde noe der å gjøre.

Kosovoalbaneren bruker rullator, og ble fortalt at alle funksjonshemmede som han burde dø. 

Det er bare ett ord som står mellom oppmuntring til demonstrasjoner, krav til politiske erklæringer og et massivt medietrykk på den ene siden. Total holdningsløshet fra samfunnet, på det andre. Ordet er funksjonshemning. 

Rasisme og likegyldighet for funksjonshemmede er samme sak
Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB), oppgir 17 prosent av befolkningen at de har en funksjonshemning. Allikevel står 56 prosent av funksjonshemmede uten jobb, ca 80 prosent av norske skoler uten universell utforming, og Norges lover uten menneskerettighetskonvensjonen for funksjonshemmede. Sistnevnte har FN kritisert norske myndigheter for, og 125 interesseorganisasjoner har gått sammen og krevd at dette må gjøres. Dessverre blir ingenting gjort. 

Fokuset blir ofte på hva vi definerer som tradisjonell rasisme. Problemet er bare det at mekanismene og holdningene bak er de samme. Et forskningsprosjekt fra Nordlandsforskning viste at én av tre spurte funksjonshemmede er blitt rammet av hatkriminalitet, og 10 prosent av disse måtte flytte som følger av det.

Dobbel diskriminering
Funksjonshemmede blir utsatt for hets og diskriminering, og hvis de i tillegg tilhører en annen minoritet går de et hardt liv i møte. 

Det er ikke noen forskjell på å bli nektet inngang på et utested fordi du er brun i huden, eller fordi du er brun i huden og bruker krykker. At en muslimsk kvinne diskrimineres i jobbmarkedet, blir ikke automatisk akseptabelt bare fordi hun har ADHD.

Så lenge vi tillater at funksjonshemmede utsettes for det vi normalt sett ville kalt rasisme, vil vi aldri kunne bekjempe de underliggende holdningene om «at å behandle grupper annerledes er helt greit».

Jeg kommer til å fortsette kjempe denne kampen, slik at SV kan sette et eksempel for resten av det politiske Norge og samfunnet generelt. 

For vi kan ikke lenger tillate at funksjonshemmede blir gjort til andregrads borgere i et land der likhet er så sentralt.