Ytringer

Tryggere transport på norske veger

– Skal vi få bedre sikkerhet på norske veier, må vi også se på lønns- og arbeidsforhold for utenlandske sjåfører. Disse tingene henger sammen, skriver Sverre Myrli
Foto: markmcharatcoe
Utenlandsk trafikk på norske veier har skapt utfordringer. Skal vi stanse farlige vogntog, må det gjøres noe med lønns- og arbeidsvilkårene til sjåførene.
Avatar

Latest posts by Sverre Myrli, transportpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet (see all)

Denne teksten er også publisert på Veier.no den 29. april 2019

Våren med fuglekvitter, bjørkeløv og markblomster er her for fullt. Likevel bør vi ikke glemme det som skjer hver vinter, nemlig at en rekke vogntog kjører seg fast eller kjører av vegen. Enten fordi bilene ikke er skodd for norske vinterforhold eller fordi sjåførene ikke har nødvendige ferdigheter til å kjøre på vinterveger. Eller en kombinasjon av dette.

Før påske fremmet Arbeiderpartiet en rekke forslag i Stortinget for en tryggere vegtransport. Dette er forslag som omfatter både vogntog og turbusser. Forslagene kommer til behandling i Stortinget i løpet av våren.

Aktiv innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er avgjørende.

Dårlige lønns- og arbeidsforhold gir dårlig sikkerhet
Skal vi stanse farlige vogntog på norske veger må det gjøres noe med lønns- og arbeidsvilkårene til sjåførene. Det er nemlig en nær sammenheng mellom dårlig trafikksikkerhet og dårlige lønns- og arbeidsforhold. Det gjøres rett og slett ikke nok for å stanse de farlige vogntogene som raser inn over grensen og fortsetter på våre vinterveger.

En aktiv innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet innen transportsektoren er helt avgjørende. Stort press på lønns- og arbeidsvilkår i transportnæringen gir dessuten uholdbare konkurransevilkår for de seriøse transportørene. Dette er det fullt mulig å gjøre noe med, men da må også regjeringspartiene Høyre, Frp, Krf og Venstre ville det.

Krav for å krysse grensa til Norge
I tillegg foreslår vi at det innføres elektronisk registrering av all kabotasjekjøring i Norge, og at det innføres en ordning med elektroniske fraktbrev. Vi vil utrede om yrkesbiler under 3,5 tonn kan omfattes av kjøre- og hviletidsbestemmelsene for lastebiler, eller om det på annen måte kan innføres reguleringer som gir tilsvarende virkning. Vi vil ha på plass prikkbelastning for innehavere av Nasjonal transportløyve for brudd på arbeidsmiljøloven og vegtrafikkloven, for på den måten luke ut de useriøse. Og selvsagt krav om at det skal være forhåndsbetalt inn penger på de obligatoriske bompengebrikkene før utenlandske lastebiler og busser krysser grensa til Norge.

Forslagene er utarbeidet etter befaringer ute i felten, og etter møter og samtaler med en rekke organisasjoner i transportsektoren. La oss håpe forslagene kan samle tverrpolitisk støtte i Stortinget, og at det er ryddet opp i mye av dette før neste vintersesong er her.