Drammen ved et Vendepunkt:

Fra Inkluderingsmodell til Selektiv Solidaritet?

Ved å avvise selektiv solidaritet og isteden omfavne en tilnærming som reflekterer våre sanne verdier, kan Drammen fortsette å være et sted hvor alle føler seg velkomne, skriver Sajid Mukhtar, gruppeleder for Partiet Sentrum, Drammen.
Foto: Privat
Hvordan kunne Drammen, en by tidligere kjent for sitt omfavnende og helhetlige integreringsarbeid, finne seg selv ved et skillevei hvor selektiv solidaritet nå står til debatt?
Bare noen år tilbake, i 2021, ble Drammen hyllet for sitt banebrytende arbeid med inkludering og mangfold, en innsats som førte til en nominasjon til bosettings- og inkluderingsprisen fra IMDi. Dette var ikke bare en anerkjennelse av kommunens arbeid, men en bekreftelse på at Drammen var på rett vei. IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn uttalte da at prisen var ment å hedre kommuner som utmerket seg i integreringsarbeid, og Drammen ble trukket frem for sitt helhetlige integreringsarbeid rettet mot hele familier og for å styrke deltakelsen i arbeidslivet. Byen vår definerte mangfold og inkludering som sine kjerneområder, et valg som gjenspeilet våre felles verdier.

Utfordringen med selektiv solidaritet

I kontrast står vi nå overfor en diskusjon som utfordrer disse verdiene, drevet frem av et forslag fra Høyre, FRP, KRF, og Pensjonistpartiet om å begrense antallet flyktninger Drammen tar imot til 125, og eksklusivt fra Ukraina. Dette forslaget står i skarp kontrast til kommunedirektørens opprinnelige forslag om å ta imot 250 flyktninger uten forbehold, en plan som virkelig speilet Drammens engasjement for inkludering og solidaritet.

Fra anerkjennelse til avmakt?

Hvordan kunne Drammen, en by tidligere kjent for sitt omfavnende og helhetlige integreringsarbeid, finne seg selv ved et skillevei hvor selektiv solidaritet nå står til debatt? Denne veien, foreslått av noen av våre ledende partier, markerer en potensiell avvik fra de prinsippene vi ble rost for så nylig som i 2021. Det reiser spørsmål om integriteten og konsistensen i vårt engasjement for å være et inkluderende samfunn.

En appell for kontinuitet i verdiene

I møte med dette kritiske veivalget må Drammens politikere og innbyggere huske på de verdiene som har formet oss.
Forslaget om å kun ta imot 125 flyktninger fra Ukraina reflekterer en selektiv tilnærming som strider mot vårt langvarige engasjement for likeverd og universell solidaritet.
Forslaget om å kun ta imot 125 flyktninger fra Ukraina reflekterer en selektiv tilnærming som strider mot vårt langvarige engasjement for likeverd og universell solidaritet. Når vi står overfor utfordringer, er det nettopp vår evne til å holde fast ved våre idealer som definerer oss som et samfunn.

Forpliktelsen til å være et fyrtårn for inkludering

Det er på høy tid at Drammen reflekterer over sin posisjon og de verdier vi ønsker å representere. La oss ikke tillate at forslaget fra Høyre, FRP, KRF, og Pensjonistpartiet definerer vår kurs. Istedenfor bør vi hente inspirasjon fra kommunedirektørens opprinnelige forslag om å ta imot 250 flyktninger, et forslag som står som et ekte uttrykk for den inkludering og solidaritet Drammen har blitt kjent for.

En fremtid bygget på ekte solidaritet

Drammen har en unik mulighet til å fortsatt være et eksempel på ekte solidaritet og inkludering. Ved å avvise selektiv solidaritet og isteden omfavne en tilnærming som reflekterer våre sanne verdier, kan Drammen fortsette å være et sted hvor alle føler seg velkomne. La oss ta et standpunkt som sikrer at vår visjon om et inkluderende samfunn forblir intakt, hvor handlinger taler høyere enn ord, og hvor vi lever opp til de idealene vi en gang ble hyllet for.