Sammen mot koranbrenning – Når respekt og rettigheter kolliderer

Sajid Mukhtar, leder av Partiet Sentrum i Drammen

Vi lever i et av verdens mest åpne og demokratiske samfunn, i vakre Norge. Et land hvor ytringsfrihet, religionsfrihet og respekt for hverandre er dype kjerneverdier. Som muslim og innbygger i Drammen, ønsker jeg å ta opp en utfordring som påvirker både muslimer og hele nasjonens grunnleggende verdier – nemlig den kontroversielle handlingen koranbrenning.

Koranen er for muslimer ikke kun litteratur, men en direkte kommunikasjon fra Gud. Den lærdom og respekt vi tilegner denne hellige boken fra barnsben av, gjør det utrolig sårende og provoserende når den brennes i offentlighet.

Her vil jeg tydeliggjøre Partiet Sentrums holdning: Selv om vi urokkelig forsvarer ytringsfriheten, mener vi at ethvert individ også har et dyptliggende ansvar. Friheten til å ytre seg bør ikke misbrukes for å skade eller krenke. Spesielt når handlinger som koranbrenning har klare undertoner av hat mot en spesifikk minoritet.

Det er Partiet Sentrums standpunkt at koranbrenning, når utført i en kontekst av hat og forakt, bør vurderes som brudd på straffelovens paragraf 185, på samme vis som brenning av prideflagg. Selv om vi tror at dagens lovverk er tilstrekkelig, bør en eventuell justering, lik den foreslått av Danmark, vurderes dersom våre domstoler mener noe annet. Som Danmarks justisminister Peter Hummelgaard nylig uttrykte, brenning av koranen er en «dypt respektløs handling».

Mine medborgere, ta et øyeblikk for å reflektere over de privilegier vi nyter godt av. Ytringsfrihet og religionsfrihet er gaver som vi skal verdsette. Jeg oppfordrer mine muslimske landsmenn til å bruke disse rettighetene konstruktivt. Del meningene deres, men gjør det med forståelse og respekt.

Til alle innbyggere , enten du er muslim eller ikke, ber jeg deg stå ved vår side. Dette handler ikke kun om en gruppe; det handler om oss alle, om våre verdier, vårt samfunn og vårt ønske om et respektfullt og inkluderende Norge.

La oss, i disse utfordrende tider, minne hverandre om viktigheten av samhold, respekt og forståelse. Sammen skaper vi et sterkere, mer enhetlig samfunn.