Undersak Europeere: Viktig samarbeid mellom oganisajoner

Ada Nwakamma og Juliet Okparaebo mener innvandrerorganisasjoner gjør det lettere for innvandrere å orientere seg i det norske samfunnet.

– Det kan være vanskelig å
finne frem i det norske samfunnet, men gjennom organisasjoner får
man informasjon om hva det norske samfunnet forventer av deg og hva
du selv kan forvente av samfunnet, sier Ada Nwakamma.

Hun kommer fra den nigerianske
kvinneorganisasjonen Obiwuruotu og var på EMI-kurs sammen med
Juliet Okparaebo, fra den nigerianske kvinneorganisasjonen i Norge, for
å få informasjon om hvilke regler som gjelder for at
organisasjoner skal kunne få økonomisk støtte.

En møteplass

Obiwuruotu og den nigerianske
kvinneorganisasjonen i Norge er en møteplass for nigerianske
kvinner, hvor også barn kan bli kjent med hverandre.

– Vi gir mødre kunnskap til å
følge opp barna sine på skolen og i fritiden. Gjennom
oss kan de også få informasjon om jobb og ulike
aktiviteter de kan være med på, sier Ada Nwakamma og
Juliet Okparaebo.

Bra samarbeid

I retningslinjene fra EMI oppfordres
organisasjoner på innvandrerfeltet til å samarbeide med
hverandre. Samarbeid kommer til å bli vektlagt positivt når
søknadene om støtte skal behandles.

Samarbeid med andre organisasjoner har
lenge vært en del av arbeidsmåten til de to nigerianske kvinneorganisasjonene. Da de nylig avholdt et seminar
om fedme og diabetes hadde de på forhånd invitert den
somaliske og ghanesiske kvinneforeningen. Ada Nwakamma og Juliet
Okparaebo har også selv deltatt på seminarer i andre
innvandrerorganisasjoner og mener en slik deltagelse har stor
betydning.

– Seminarer som går på
tvers av organisasjoner er viktig. På den måten blir man
kjent med andre, får se hvordan de jobber og man får
mulighet til å utveksle erfaringer, sier Ada Nwakamma.