- Lite har skjedd de siste 20 årene

Kaller norske politikere feige

0Shares

Lie og Sabevi har muslimsk bakgrunn, og er blant de første som har stått fram i offentligheten som homofile i Norge. Selv om det nå er nesten 20 år siden de kom ut med sin legning, mener de det fortsatt er vanskelig for mange homofile med innvandrerbakgrunn å gjøre det samme.

 • – Norske politikere og innvandrerpolitikere må slutte å være feige. De må tørre ta affære og kritisere holdningene til mange muslimske ledere. Det virker som om de er redde for å krenke deres følelser. Derfor vil de ikke ta tak i dette problemet, sier Lie.
 • Begge etterlyser også større engasjement fra alle samfunnshold. Sabevi mener at selv om det betyr mye at flere homofile våger å stå fram og kjempe mot holdningene, nytter det ikke bare å demonstrere.

  – Dette temeaet må settes på dagsorden av politikere og andre myndigheter. Dette er ikke bare et problem for homofile, men for hele samfunnet, sier Saberi

  Vi må få lov å si det vi mener uten at vi blir truet på livet, eller slått ned, legger han til.

  De muslimske lederne er redde for å miste sin troverdighet innad gruppen ved å støtte de homofiles kamp.

  Poltikere og andre myndigheter må sette temaet på dagsorden. Dette er ikke et problem for homofile, men for hele samfunnet.

 • Troverdighet
  Lie, som selv har opplevd å bli mobbet og trakassert på grunn av sin legning, mener Islamsk Råd har tatt et skritt i riktig retning ved blant annet å møte lederne i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) til dialog. Han tror imidlertid at mange i muslimske samfunn uttaler seg annerledes i moskeen enn i det offentlige.

  Jeg opplever at de sier to forskjellige ting, avhengig av hvor de befinner seg. I offentlighetens lys kan de ta avstand fra det ene og det andre, men jeg vet at de sier noe helt annet i moskeene når de er blant sine egne. Homofili er en synd i mange muslimske samfunn og lederne er redde for å miste sin troverdighet innad gruppen ved å støtte de homofiles kamp, sier Lie.

  Spesielt reagerer Lie på at mange fra det muslimske samfunn ikke tar avstand fra dødsstraff mot homofile på prinsipielt grunnlag.

  Hvis vi skal stoppe støtten til dødstraff for homofili, slik mange land har, må alle muslimske ledere fordømme denne praksisen. Så langt blir det gjort minimalt på dette feltet, forteller Lie.

  Holdningsendring
  Både Lie og Sabevi tror det egentlige problemet ligger hos folket generelt og ønsker en holdningsendring i det muslimske samfunn.

 • På lang sikt betyr det mye at noen tør stå fram i offentligheten og kjempe for de homofiles rettigheter selv om det på kort sikt betyr mye trøbbel og mobbing. Vi vil vise folk at vi er som folk flest vi også. Det er ikke vi som er problemet, det er folks holdninger som er et problem, forteller Saberi.

  Saberi og Lie ble også interjvuet på Utrop TV.