En verdig eldreomsorg for alle – også for urfolk og minoriteter

0Shares

Påmelding
til:   
[email protected]

Påmeldingsfrist:
 15. oktober

Pris:   kr 150,-

             Program

Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet.

                  09.30 – 10.00 Registrering. Kaffe/te.

                  10.00 -10.20 Åpning 

                  ved Ivar Leveraas, leder Statens seniorråd 

                  Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet.

                  Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet.

                  10.20 – 11.10 Presentasjon av Ca-Me prosjektet

                  og verktøykassen

                  ved Gunnhild Aakervik, Mangfold i Arbeidslivet og

                  Ingebjørg Gram, Folkeuniversitetet
                  
                  
                  

                  Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet. 11.10 – 11.30 Erfaringer fra Grünerløkka sykehjem

                  ved Helen Aubert, Institusjonssjef 

                 Kaffepause
            

                  11.45 – 12.10  Eldreomsorg for alle

                  v/seniorrådgiver Ingvild Svendsen, Helsedirektoratet

                  Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet.

                  12.10 – 13.00 Lunsj

                  Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet. 

13.00 – 13.20  Kulturinnslag

                 ved Safia Abdi
            
            

13.20–13.40  Gammel i nytt land

                  ved Fauzia Hasi, KIM – Kontaktutvalget mellom innvandrere

                  Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet. og norske myndigheter 
                  

                  13.40–14.00 Kvalitet, verdighet og kompetanseheving

                  i eldreomsorgen

                  ved Petter Johansen, seksjon Helse og sosial, Fagforbundet 

                  Kort pause

            14.10 – 15.30   Innspill fra salen – diskusjon 

                 Oppsummering