Flyvende tepper, (Pot)tetett løgn(fabrikk) og armbånd som lenker

0Shares

Gaver og lobbyister er vanlig i politikken. Fagbevegelsen, næringslivet, distriktsbedriftene og milliardærer støtter politiske partier ut fra opportunisme. Slikt karakteriseres i andre land for korrupsjon, men ikke i Norge; politikere er i lomma på givere – armbånd og andre gaver er lenker i politikken.

Politiets overvåkningstjeneste (POT) og politiet beskyldes for å ha forfalsket og fabrikkert avgjørende bevis i retten, bevis som for den tiltalte i den velkjente spionsaken fra 80-tallet førte til domfellelse. Hvis det som er fremkommet i mediene, er riktig, var deres metoder ulovlige og preget av forfalskning og juks. De grunnleggende rettsstatsprinsipper ble satt til side for å bekjempe kommunisme. Spionsaken rullet i en tid hvor kommunister ble avlyttet og forfulgt av POT i Norge. Under den kalde krigen var det legitimt å bruke alle midler til å konstruere og vedlikeholde fiendebildet; kommunisme og kommunistene representerte en risiko for rikets sikkerhet.

Fra kommunisme ti terror
POT var et produkt av den kalde krigen, som foregikk med stor intensitet, og i dag fremstår overvåkningstjenesten i ny drakt; PST. Politiets sikkerhetstjeneste har i det siste jaktet vilt etter muslimske terrorister, og har stevnet flere med muslimsk bakgrunn for retten, etter mistanke om terrorplanlegging. Den kalde krigen mot kommunisme den gang er i dag erstattet med krig mot såkalt muslimsk terror. PST trakk Bhatti for retten og anklaget ham for terrorvirksomhet i Norge, men han ble ikke dømt for noe slikt i retten. I bakgrunnen ler Mulla Krekar i skjegget!

Politiets sikkerhetstjeneste har i det siste jaktet vilt etter muslimske terrorister.

Aktoratet i Treholtsaken er i dag riks- og førstestatsadvokat. Lederen for gjenopptagelseskommisjonen, som for to år siden avviste saken, er i dag leder for PST, altså tidligere POT. Det er en type stollek hvor det skaffes stoler til alle i ringen etter tur og orden om en er innenfor ringen lenge nok og er lojal nok. Kameraderi er utbredt, og habilitet eller inhabilitet er bare proforma. Derfor må neste runde i denne rettsaken føres i Kongo. De fleste i Norge er innhabile i saken.

Teppeflate politikere

Når samfunnstopper blir avslørt for ulovligheter prøver de å legge seg så teppeflate at kritikkverdig moral eller direkte regelbrudd ikke får noen særlige konsekvenser. Samrøre mellom de kongelige, politikere, advokater, samfunnsforskere, journalister, medierådgivere og kulturelite er kjent fra før. I de fleste land er det slik, og også i Norge, selv om viljen til å innrømme slikt er lite til stede. De fleste topper i samfunnet sitter i glasshuset, det norske glasshuset. Hvem tør kaste den første stein når alle sitter i glasshuset i tur og orden? Makteliten forsvarer egne og hverandres interesser.

Ukultur
Det er altså moralsk og verdimessig forfall som river et samfunn i filler, og særlig hvis det er folkevalgte, lovens håndhevere eller næringslivstopper og andre autoritetspersoner som står for slikt. Det er i alle fall ikke alminnelige folks kulturelle tilhørighet som river et samfunn i filler.

Hvem som leder POT eller PST er for fremtiden ikke så viktig likevel. Det er trygt å tenke på at Norges landslag i fotball ledes av en tidligere kommunist og at en av de viktigste spillerprofilene er muslim. Begge opptrer med flagget på brystet i dag, og ingen snakker om dem som kommunisten eller muslimen – bare Drillo og Moa. Begge er farlige i sitt spill, spør du meg.