UDI tviler på at det foreligger fare for forfølgelse

Frykter ny tvangsutsendelse til Syria

KKSN: Leder Sherwan Omer ( fra venstre) vil at all retur til asylsøkerer fra Syria skal stoppes. På bildet Hussain Sheiko.
Foto: Samer Shurukh
SOS Rasisme frykter at asylsøker Hussain Sheiko (22) nå vil lide samme skjebne som den syriske kurderen Abdulkarim Hossain, som ble tvangutsendt til Syria fra Norge i august og hevder han ble fengslet og torturert etter hjemkomsten.

SOS Rasisme jobber nå sammen med Foreningen for syriske kurdere i Norge (KKSN) for å hindre utkastelsen.

Tidligere har Utrop skrevet om Abdulkarim Hossain, som ble tvangutsendt til Syria etter å ha fått avslag. Etter at han ankom Syria, skal han ha blitt torturert i fengslet Al Faiha, som er kjent for å utføre tortur og mishandling. Amnesty International har mottatt en rekke rapporter om det som skjer i fengslet.

Kritiserer Syria
Hussein Sheiko frykter nå en lignende skjebne. Han har vært politisk aktiv både i Syria og i KKSN. Han arbeidet med å opplyse om menneskerettighetsbrudd i Syria.

Utlendingsnemnda har ikke behandlet Sheikos sak ut fra at han har konvertert til kristendommen.

– Foreningen for syriske kurdere i Norge (KKSN) har lenge vært i søkelyset til den syriske staten, forteller leder Sherwan Omer og legger til at Hussain Sheiko også er et aktivt medlem og ungdomsansvarlig i organisasjonen.

– Hussain Sheiko er et kjent ansikt blant syriske kurdere, både for sine kritiske uttalelser om den syriske staten i syrisk-kurdiske medier og for sitt arbeid i organisasjonen, forteller Sherwan.

Lederen forteller også at han har vært i kontakt med Abdulkarim som nå befinner seg i Tyrkia. Mens han var i fengslet ble han spurt om hvor Hussein Sheiko befinner seg. Og at syriske myndigheter var ute etter ham.

Fikk avslag
Hussein Sheiko kom til Norge i 2006. Han er etnisk kurder og har hatt et kjærlighetsforhold til en kvinne som er alawitt, som er flertallsbefolkningen i Syria. Han frykter represalier i hjemlandet både på grunn av dette, og søkte asyl. Han fikk avslag fra UNE, fordi de mente at forholdet til kvinnen ikke var god nok grunn til å innvilge søknaden.

Ny informasjon
Sheiko forteller til Utrop at han byttet sin religiøse tro til kristendommen fra islam etter at han kom til Norge .

– Jeg hadde lenge gått å tenkt på det før jeg kom til Norge også, og etter å ha gått en tid i Baptist-kirken i Oslo, bestemte jeg meg for å konvertere, sier han.

Han forteller at han frykter for sitt liv i Syria og at familien også har utstøtt ham.

– Utlendingsnemnda (UNE) har ikke behandlet Sheikos sak ut fra at han har konvertert til kristendommen eller i hans arbeid i KKNS, sier Omar.

Retur til Syria må stoppes
– Syria har lenge vært et brutalt diktatur og fengsling og tortur av mennesker som er kritiske til makthaverne, forekommer ofte forteller Rune Berglund, kommunikasjnsansvarlig ved Antirasistisk Senter.

Han forteller at menneskerettighetsbruddene i Syria har blitt stadig alvorligere.

Sheiko er i gang med å sende et nytt klagebrev til UNE. Organisasjonene krever nå at UNE tar saken opp til ny behandling. Samtidig krever de at all tvangsretur av kurdere til Syria stoppes.

Fakta:

Av Syrias befolkning utgjør kurdere cirka ti prosent, og de bor i de nordlige områder i Syria.

Syriske myndigheter anerkjenner ikke kurderne som etnisk minoritet. Kurdisk språk ikke tillatt brukt offentlig.

Foreldre må søke tillatelse for å gi sine barn kurdiske navn. Under folketellingen i 1962 ble 120 000 kurdere fratatt sitt syriske statsborgerskap og pass. I dag utgjør disse og deres etterkommere mer enn 300 000 statsløse personer.

De har ingen av rettighetene som ligger i et statsborgerskap, utdannelse eller stemmerett.

Kilder:  Landinfo.no og Foreningen for syriske kurdere i Norge.