Jeg blir kastet ut av leiligheten fordi jeg er gravid

Barnet kommer snart. Må jeg flytte ut av leiligheten? spør Irina
Foto: Flickr
Denne saken kom inn til JURK: Irina er 25 år og gravid. Hun leier en leilighet alene. Utleier har sagt til Irina at hun må flytte ut. Han sier at det bare er hun som har lov til å bo i leiligheten. Hun kan ikke bo der med barnet sitt. Irina lurer på om hun må flytte ut av leiligheten.

Barna dine har lov til å bo i leiligheten sammen med deg.
Foto : Flickr
JURK svarte slik på spørsmålet fra Irina:
Barna dine har lov til å bo i leiligheten sammen med deg. Det betyr ikke noe hvor gamle barna er. Du trenger ikke godkjennelse fra utleieren for at barnet skal kunne bo sammen med deg. Du har også lov til å la samboeren eller ektefellen flytte inn. Det er også lov at foreldre, besteforeldre eller barnebarn flytter inn.

Du bør alltid gi beskjed til utleier hvis noen skal flytte inn til deg. Hvis noen andre enn nær familie skal flytte inn, må utleier godkjenne det. Utleier kan ikke nekte deg det. Utleier kan bare nekte en person å flytte inn hvis utleier har saklig grunn. Det skal mye til for at det er saklig grunn. Økt slitasje eller at personen er sosialklient eller utlending er ikke saklige grunner. Utleier kan si nei hvis det blir for mange mennesker i leiligheten.

Irina kan derfor fortsette å bo i leiligheten sammen med barnet sitt.

Du bør alltid gi beskjed til utleier hvis noen skal flytte inn til deg.