Hvordan får jeg opphold i Norge?

Hvis du er gift med en norsk statsborger, kan du få oppholdstillatelse
Foto: Scanstockphoto
Hvis du er gift med en person i Norge, kan du få oppholdstillatelse. Da har du en oppholdstillatelse som ektefelle. Det betyr at du mister oppholdstillatelsen i Norge hvis ekteskapet tar slutt.
Eva Kristine Sogn ved JURK
Latest posts by Eva Kristine Sogn ved JURK (see all)

En oppholdstillatelse for ektefeller er en av flere oppholdstillatelser du kan ha i Norge. Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som bestemmer om du kan få en slik oppholdstillatelse.

Oppholdstillatelse for ektefeller er familieinnvandring. Det er mange som kommer til Norge på familieinnvandring.

Oppholdstillatelsen til ektefeller er midlertidig. Det betyr at den ikke varer for alltid. Hvis du har en slik oppholdstillatelsen, må du fornye den hvert år. Etter tre år kan personen søke om permanent oppholdstillatelse.

Du kan bli i Norge selv om du ikke er gift lenger.

Bare hvis du er gift
Oppholdstillatelsen for ektefellen gjelder bare hvis ekteskapet fortsetter. Hvis ekteskapet tar slutt, har du ikke lenger oppholdstillatelse. Det betyr at ektefeller som ikke har permanent oppholdstillatelse, må reise tilbake til hjemlandet.

Noen ganger kan utlendingen få lov til å fortsette å bo i Norge selv om ekteskapet tar slutt. Loven sier at ektefellen få en egen oppholdstillatelse i Norge hvis det har vært mishandling i ekteskapet. Mishandling kan for eksempel være at mannen slår kona eller barna.

Oppholdstillatelsen heter ”Fortsatt oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag”. Dette er en oppholdstillatelse som er selvstendig. Det betyr at du kan bli i Norge selv om du ikke er gift lenger. Hvis mannen din eller kona di har mishandlet deg og du vil fortsette å bo i Norge, må du sende en søknad til politiet. I søknaden må du forklare at du har blitt mishandlet i ekteskapet.

UDI bestemmer
Det er UDI som bestemmer om det har vært mishandling i ekteskapet. Det er også UDI som bestemmer om du kan få oppholdstillatelse. Det er derfor veldig viktig at du klarer å bevise mishandlingen.

Bevis kan være samtale med en lege eller psykolog. Det kan også være andre samtaler med personer du stoler på eller en dagbok.

Norge gir også oppholdstillatelse til eksperter. Hvis du for eksempel er lege eller ingeniør, kan du få oppholdstillatelse. Men dette gjelder bare dem som har en spesiell utdanning som Norge trenger.

Du kan kontakte JURK for å få mer informasjon om oppholdstillatelse. Du kan også får mer informasjon hva du kan gjøre hvis du er blitt utsatt for mishandling.