Vi ønsker innvandreres og asylsøkeres stemmer velkommen

Innvandreres og asylsølkeres stemmer må bli hørt i offentlig debatt, skriver Norsk PEN i en fellesuttalelse sammen med andre PEN-klubber (Foto: Illustrasjon).
Foto: Antonio Litterio
Vi i de nordiske PEN-sentrene er overbevist om at alle stemmer i våre samfunn fortjener å bli hørt. Vi er imidlertid bekymret for at innvandreres og asylsøkeres ytringsfrihet ikke er ivaretatt av de nordiske landenes regjeringer.
0Shares

Innvandreres og asylsøkeres stemmer må høres i den offentlige debatten. Erfaringene deres blir ofte ignorert og perspektivene deres er sjelden inkludert i den offentlige debatten. De nordiske samfunnene bør lytte til og lære av innvandrere og asylsøkere.

Mange innvandrere og asylsøkere vil ikke uttale seg til media av frykt for at deres søknader om oppholdstillatelse eller asyl skal avslås. Regjeringene bør gjøre det klart gjennom uttalelser og politikk at de verdsetter ytringsfrihet og beskytter ytringsfriheten til innvandrere og asylsøkere.

Videre bør det gjøres enklere for innvandrere og asylsøkere å reagere på alle former for ytringer, også hatefulle ytringer. Innvandrere og asylsøkere bør ha lett tilgang til ikke-partisk oversettelse, tolk og bruk av mellomspråk.

Hva kan PEN gjøre?
De nordiske PEN-sentrene vil gjøre stemmene til innvandrere og asylsøkere hørt gjennom arrangementer og publikasjoner, og oppfordre innvandrere og asylsøkere til å delta i den offentlige debatten. Vi ønsker innvandrere og asylsøkere som er forfattere og journalister, velkommen i våre organisasjoner og skal jobbe for oversettelse og gjengivelse av dere ytringer. Vårt nettverk av fribyforfattere og andre eksilforfattere kan hjelpe til med dette.

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt på de nordiske PEN-sentrenes møte i Helsinki den 8. september 2016.Undertegnet:

Finsk PEN
Estisk PEN
Dansk PEN
Islandsk PEN
Norsk PEN
Svensk PEN