Vegvesenet vil redde liv på flere språk

 
Foto: Torstein Paulsen/Vegvesenet
Tidligere denne uken lanserte Statens vegvesen en ny bilbeltekampanje, rettet mot innvandrergrupper og på flere språk.
0Shares

Tidligere denne uken lanserte Statens vegvesen en ny bilbeltekampanje, rettet mot innvandregrupper og på flere språk, skriver Dagsavisen.

En av dem er en studie utført av Transportøkonomisk institutt fra 2008, hvor ulykkesrisiko blant personbilførere er basert på trafikkulykkesregisteret, førerkortregisteret og folkeregisteret. 

Ulykkesrisikoen for personbilførere er blitt beregnet på grunnlag av antallet førere innblandet i ulykker som andel av alle personbilførere, det vil si personer med norsk førerkort for personbil. Studien viser klart at innvandrere med norsk førerkort har høyere ulykkesrisiko enn norskfødte med norsk førerkort. 

Generelt gjelder det innvandrere fra ikke-vestlige land, men især innvandrere fra Afrika og Midt-Østen. For menn født i begge disse to geografiske områdene er ulykkesrisikoen mer enn dobbelt så høy som for menn født i Norge. Også kvinner født i Midt-Østen har mer enn dobbelt så høy ulykkesrisiko som norskfødte kvinner. Vestlige innvandrere med norsk førerkort er i snitt yngre enn ikke-vestlige innvandrere med norsk førerkort, men i nesten alle aldersgrupper har førere fra Afrika og Midt-Østen høyest risiko.

Redder liv
Statens Vegvesen vil speile befolkningen, og legger TØIs forskning til grunn, når de med hjelp fra ordfører Marianne Borgen (SV), åpnet utstillingen tirsdag.

– Det var flott å få være med å åpne denne utstillingen. Kampanjen har to formål. Hovedformålet går på sikkerhet og viktigheten av å bruke bilbelte. Det andre, som er spennende og positivt, er at det har er mangfoldsuttrykk, sier ordfører Marianne Borgen til Dagsavisen.

Selverfart
Fotokunstner Iffit Qureshi (avbildet midterst) nytolker den opprinnelige bilbeltekampanjen, Husk bilbelte-kampanjen fra 2003.

 
Foto : Torstein Paulsen/Vegvesenet

– Jeg stod ansvarlig for å velge ut bildene til kampanjen. For meg var det viktig å bruke personer som kjente hverandre, fremfor å bruke modeller. Alle som er med på bildene har en relasjon til hverandre. Jeg hadde ikke greid å få frem det samme uttrykket i bildene ellers, sier kunstner og fotojournalist Iffit Qureshi til Dagsavisen.

Qureshi har selv fått føle på kroppen hva trafikkulykker kan føre til.

–  For meg var dette en veldig personlig kampanje. Jeg har selv blitt påkjørt, og vet hvordan dette har påvirket meg og min familie. Jeg har også en venninne som mistet sin sønn i en motorsykkelulykke rett før jeg startet på bildene. Denne kampanjen handler om at du har folk hjemme som venter på deg, og er glad i deg, sier Qureshi.