Polen tok imot flest innvandrere i 2017

I fjor tok Polen imot flest arbeidsinnvandrere av EU-landene. Bare 7 prosent av nyankomne var flyktninger. Tyskland var på andre plass, med halvparten av oppholdstillatelsene gitt til flyktninger.
Foto: Mihi84 @ flickr.com
Polen ligger på topp i innvandringen til EU ifjor. I forhold til folketallet, tok Polen imot tre ganger så mange innvandrere og flyktninger som Norge.

Polen omtales ofte som et fremmedfiendtlig land. Desto mer overraskende er nye tall fra Eurostat. De viser nemlig at Polen topper 2017-statistikken for oppholdstillatelser til nyankomne innvandrere til EU, ifølge en pressemelding fra Eurostat.

Slike oppholdstillatelser gis for minst tre måneder til borgere fra land som ikke er med i EU. Den største andelen oppholdstillatelser i EU – en tredjedel – ble tildelt med begrunnelse i jobb. Deretter kommer familiegjenforening (26 prosent) og skole (17 prosent). En fjerdedel av tillatelsene er markert med «annet», som blant annet innebærer «internasjonal beskyttelse», altså flyktningstatus.

Til sammen mottok EU 3,1 millioner nye personer fra ikke-medlemsland i 2017.

Med dette er Polen på toppen i EU i absolute tall, og på tredje plass i forhold til landets befolkning.

Polen tok imot tre ganger så mange som Norge
Hele 20 prosent av innvandrere som kom til EU i 2017 fikk en oppholdstillatelse fra polske myndigheter. Dette utgjør til sammen 683 228 personer. Med dette er Polen på toppen i EU i absolute tall, og på tredje plass i forhold til landets befolkning. Det betyr at landet ga 18 nye oppholdstillatelser per tusen innbyggere.

Eurostat-data om “Residence permits for non-EU citizens”, publisert 25 oktober 2018, viser årsakene til utvandring for forskjellige nasjonaliteter.
Foto : eurostat

Til sammenligning har Norge i samme perioden tatt imot 30 173 personer, altså seks personer per tusen innbyggere. I forhold til Norges befolkning, er det en tredjedel av det Polen tok imot. Innvandrere til Norge kom hovedsakelig fra Syria, India og Eritrea. Nesten halvparten av disse har fått oppholdstillatelse på grunn av familiegjenforening.

Til Polen derimot kommer de aller fleste for å jobbe. Ukrainere var den største gruppen, nesten 700 000, som fikk oppholdstillatelse i EU i fjor. Syrere var på andre plass (223 000). Av alle ukrainere som kom til EU i 2017, valgte nesten 90 prosent Polen.

Ingen valg, velger Polen
Våren 2014 begynte krigen i Ukraina og landets økonomi kollapset. Det var ikke lenger mulig for de fleste å tjene nok til å forsørge familien. Samtidig opplevde Polen en periode med jevn økonomisk vekst og underskudd på arbeidskraft.

Det er mange andre grunner til at ukrainere flytter først og fremst til Polen. Språket er i slekt med ukrainsk. Det er lett å kommunisere, særlig med polakker som fikk obligatorisk russiskopplæring på skolen på 80-tallet.

Det er også nærme. En biltur fra Lviv til Warszawa tar seks timer, til Krakow bare tre og en halv. De fleste ukrainere jobber i Polen i opptil seks måneder. De tjener godt, men lever allikevel på fattigdomsgrensa siden de ønsker å spare opp mest mulig til når de kommer hjem, viser en rapport fra i år. Rapporten anslår også at det snart er tre millioner ukrainske arbeidere i Polen, et land med en befolkning på 38 millioner. Samtidig er det ca 2,5 millioner polakker som har utvandret. 

Felles historie
Men forklaringen kan også ligge lenger tilbake i historien. Før andre verdenskrig var store deler av Vest-Ukraina polsk. Det er mange familiebånd, selv om de kan være svake. Polske myndigheter har siden 2008 utstedt et «Polakk-kort» for personer som tilhører «Den polske nasjon» uten å være statsborgere. Hensikten er knytte etterkommere av polakker i tidligere deler av Sovjetunionen til fedrelandet.

“Polakk-kort”.
Foto : By Council of Ministers of the Republic of Poland

Kortet gir krav på permanent oppholdstillatelse i Polen. Siden 2016 har regjeringen lagt til rette for at «Polakk-kortet» kan omgjøres til statsborgerskap etter ett års opphold i landet.

I perioden 2008-2016 har polske myndigheter utstedt 160 000 kort, hovedsakelig til hviterussere, ukrainere og litauere.

Arbeidere ja, flyktninger nei
Eurostat-kategorien «annet» inneholder for det meste flyktninger. I Tyskland utgjør de 51 prosent av nyankommne, i Østerrike 61 prosent.

I Polen er andelen 7 prosent. Men dette tallet omfatter også deltakere i ordninger som «Polakk-kortet». Derfor topper Ukraina, Hviterussland og Russland «annet»-kategorien.

Tall viser også at den konservative polske regjeringen er villig til å tillate innvandring fra Asia framfor Afrika. Det katolske landet ønsket samtidig 6 000 tyrkere velkommen, de aller fleste arbeidere.