Konspirasjonsteorier blant ungdommer truer demokratiet

Skoleelever klikker seg frem til konspirasjonsteorier i stadig større grad. Lærere er bekymret over utviklingen (illustrasjonsbilde).
Foto: flickr.com
Skoleungdommer leser seg opp på alternative teorier om historiske fakta. Lærere og forskere vil nå ta tak i dette problemet.
0Shares

Unge mennesker mangler vurderingsevne til å evaluere all fakta de finner på nett. Det å styrke ungdommens kompetanse i dette burde være skolens ansvar, mener historielærer Sjur Aaserud.

Han underviser på Ulsrud videregående skole, hvor han er ofte nødt til å diskutere konspirasjonsteorier med elevene som bruker internett som kilde. Barn og unge finner seg frem til antisemittiske konspirasjonsteorier og andre «bevis» som tar utgangspunkt i fremmedfrykt og mistillit til staten og eliter, noe som gjør læreren bekymret.

– De er bare et tastetrykk unna, forteller Aaserud til NRK.

Trussel for demokratiet
Selv om elevene NRK pratet med understrekker at de ikke tar disse teoriene på alvor, er forfatter av boken KonspiraNorge John Færseth skeptisk. Færseth ser en trussel for demokratiet i den nye trenden rundt konspirasjonsteorier.

Konspirasjonsteorier er en trussel mot samfunnstilliten, mener forfatter John Færseth.
Foto : Arnfinn Pettersen

– Vi lever i et samfunn som baserer seg på tillit, på at vi har noen tillit til politikk, media og andre institusjoner. Forsvinner denne tilliten har vi et alvorlig problem, sier Færseth.

Stoler ikke på kilder
Elevene selv innrømmer at grunnen til at konspirasjonsteoriene har blitt så populære er frafallende tillit de har til nyheter. Det er vanskelig å fremføre kildekritikk hvis en ikke stoler på noen kilder, merker Saskia Miriam Brennen, som går på Nesodden vidaregåande skole.

Emil Ekholdt, som går på samme skolen, skulle ønske pensumet var mer tilpasset temaet slik at elevene blir bedre forberedt på en ny internett-hverdag.

– Skolen har alltid sagt at vi ikke skal tro på det vi finner på internett, men jeg tror ikke de forstår hvor viktig det er, for det er veldig mange som ser på disse videoene og fake news og sånt, sier Ekholdt.

Teorier blir propaganda
Forsker Alexa Døving ved Senter for studium av Holocaust og livssynsminoriteter forteller til NRK at konspirasjonsførestillingene mot jøder spilte en stor rolle i propagandaen som førte til folkemordet under andre verdenskrig.

Hun mener en må vere forsiktig om en utsetter seg for konspirasjonsteorier.

– Hvis en først tror på én konspirasjonsteori, er det mye lettere å begynne å tru på alle andre slags konspirasjonsteorier, sier Døving.