Ble Canadas urfolk utsatt for folkemord?

Begrepet folkemord skaper debatt i Canada: Fra den offisielle lanseringen av rapporten 3. juni.
Foto: Skjermdump Utrop / The National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls
Bruken av ordet «folkemord» i den nylig lanserte rapporten om drap og forsvinninger blant canadiske urfolkskvinner og -jenter skaper debatt. Canadas statsminister anerkjenner hendelsene som folkemord, men ikke alle er enige i at uttrykket bør brukes.

Den omfattende rapporten er utarbeidet av en regjeringsoppnevnt kommisjon, og ble formelt offentliggjort 3. juni. 

Den 1200 sider lange rapporten «Reclaiming Power and Place» konkluderer at volden som var rettet mot urfolkskvinner og -jenter i Canada, kvalifiserer til folkemord. 

Uenighet om begrepsbruk

Mange er uenige i rapportens begrepsbruk. Andrew Scheer, den nasjonale lederen for det konservative partiet, mener volden ikke bør betegnes som folkemord. Oppfatningen deles av statsministeren i provinsen Saskatchewan Scott Moe, ifølge canadisk kringkasting (CBC).

Kommisjonens leder Marion Buller mener at selv om dette canadiske folkemordet er forskjellig fra Holocaust eller folkemordet i Rwanda, er det likevel rimelig å anvende begrepet. Hun baserer dette på definisjonen i FNs konvensjon om folkemord fra 1948, ifølge CBC.

Vanskelig politisk situasjon kan oppstå

At Canadas statsminister Justin Trudeau aksepterer begrepet, kan få store følger både innenriks og utenriks. Landene som har ratifisert konvensjonen om folkemord, deriblant Canada, forplikter seg nemlig til å straffeforfølge de som er skyldige. Dersom det ikke blir noe av slike rettssaker, hvilket ifølge canadiske kommentorer er sannsynlig, kan statsministeren havne i en vanskelig politisk situasjon.

Canada risikerer også kritikk fra andre land. 

I et brev denne uken til Canadas utenriksminister, foreslår generalsekretæren for Organisasjon av amerikanske stater å nedsette et uavhengig ekspertutvalg for å undersøke rapportens påstander om folkemord.

Dagen etter offentliggjøringen av rapporten, skriver han I en twittermelding skriver han: 

«Given evidence of genocide perpetrated against indigenous women and girls in Canada I have offered the creation of an Interdisciplinary Group of Independent Experts (GIEI Canada). It is necessary to clarify these allegations and achieve justice.»

Urbefolkningen

Canadas urbefolkning teller ca. 1,4 millioner mennesker, noe som utgjør 4,3 prosent av landets befolkning.

Bakgrunn: Canadas kulturelle folkemord (Aftenposten)