Støtter svømmeopplæring for nyankomne innvandrere

Frogn kommune skal bruk flere hundretusen kroner på svømmeopplæring av flyktninger.
Foto: Wikipedia Commons
Drøbak Frogn Idrettslag (DFI) fikk i fjor sommer 286 000 kroner fra Stiftelsen Dam, via Norges idrettsforbund, til et treårig prosjekt kalt «Svømmeopplæring for nyankomne innvandrere».
6Shares

Frogn kommune bosetter 20 flyktninger hvert år, og mange av disse bosettes nær vannet. Flere av dem kan ikke svømme eller er redde for vann, ifølge Idrettsforbundet.

Svømmeopplæringen har blitt en del av læringssenterets introduksjonsprogram og er organisert med tre runder i året, hvorav hver runde varer i tre måneder. I denne perioden får flyktningene tilbud om én time svømmeopplæring i uken for hver kjønnsgruppe, bestående av seks menn og seks kvinner.

I 2022 hadde svømmeklubben 62 flyktninger på opplæring. Daglig leder og svømmeinstruktør i DFI Svømming, Jonas Grønnern, rapporterer om at både barna og de voksne er svært fornøyd med tilbudet.

– Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært utelukkende positive, og det vises stor glede og mestring i svømmehallen, forteller han.