Flere innvandrere består norskkurs

 
Foto: Jessica Allande
Bare en av tre innvandrere består norskprøven, skrev Aftenposten. IMDi mener tallene er upresise gir feil forståelse av virkeligheten.
0Shares

Ifølge Aftenposten viser Riksrevisjonens rapport ”elendig styring av pengebruken  og norskopplæringen til IMDi”.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som overtok ansvaret for norskopplæring er ikke enig.

– IMDi overtok i 2008 ansvaret for den sentrale styringen av norsktilskuddet som regionalt forvaltes av de 18 fylkesmennene i forhold til landets kommuner. Budsjettet var i 2008 på ca 1,3 milliarder fordelt på 3 forskjellige tilskudd og flere elementer. Avviket mellom budsjett og årsregnskap var på 0,8 promille, skriver Bjørn Holden, leder analyse og tilskudd, i IMDi i en presisering.

– Både fordi prøven er frivillig og fordi 2003 var før innføring av rett og plikt til norskopplæring, gir ikke dette noe godt mål på norskkunnskapen til de 12 800 voksne innvandrere som kom til Norge i 2003, skriver han videre.

92,8 prosent bestått i år
Av de 5 540 innvandrere som har gått opp til norskprøve 2 muntlig hittil i år har 92, 8 % bestått. Fra 2008 til 2009 er det en økning i andelen som består de skriftlige prøvene og en økning i andelen som går opp til de frivillige prøvene.

– Dette viser at tiltakene som er iverksatt virker og at vi er på rett vei. Men resultatene er fortsatt ikke gode nok, sier Holden.

Foto / redigering: Jessica Allande