Arrangerer treff for funksjonshemmede

Lærings- og mestringssenteret ved Ullevål Sykehus arrangerer treff for funksjonshemmede og deres familier en gang i måned.  Foreløpig har de fleste deltakerne vært familier med tamilsk bakgrunn.

I forbindelse med FNs internasjonale dag for funksjonshemmede inviterte Lærings- og mestringssenteret ved Ullevål Sykehus til seminar om funksjonshemmedes situasjon.

– De fleste som har deltatt, har opplevd dette treffene våre som et positivt tiltak der funksjonshemmede og deres familier kan møtes for å dele sine historier. Dette er en unik anledning for alle involverte, sier Joseph Soosai, lege ved Barnesenteret og barnehabiliteringen ved Ullevål.

Soosai tok i samarbeid med det nå nedlagte Familieprosjektet ved Aker sykehus initiativet til å feire dagen ved å samle til tamilsk familiefest på Ullevål Sykehus.

– Det er et privilegium å arrangere treffene fordi de bidrar til å skape bedre miljø for de funksjonshemmede og deres familier, sier Soosai.

Han håper at den sosiale sammenkomsten vil motivere ikke bare tamiler, men også andre minoritetsfamilier som trenger et tilbud. 
Foto : Sanjayan Shan