Innvandrere har fortsatt lav valgdeltakelse

 
Foto: Jessica Allande
Kun halvparten av innvandrere med norsk statsborgerskap stemte ved Stortingsvalget i 2009, mot 76 prosent hos befolkningen generelt.
0Shares

Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, er i gang med en studie om innvandreres valgdeltagelse i Norge.

Han
peker
på sisioøkonomisk status, botid og alder som årsaker til lav
valgdeltagelse. Han ser klare tendenser om valgmønsteret til de
forskjellige innvandrergruppene.

Høyere utdanning og inntekt henger sammen med valgdeltakelse. Dette
gjelder også hos majoriteten generelt. Hvor lenge man har bodd i landet
er også en klar årsak, sier Bergh.

Deltakelsen blant
innvandrere med norsk statsborgerskap har holdt seg stabil på cirka 50
prosent de siste tre stortingsvalgene, men har sunket siden valget i
1997, da den var på 63 prosent, ifølge tall fra SSB. Bergh mener
ankomst av nye innvandrere er med på å holde tallet stabilt.