Konserten “Alle for Chile”

Samholdet og mobiliseringen blant chilenerne i utlendighet var viktig bidrag for å hjelpe landet opp igjen fra en fortvilet situasjon, mener kommentaren.
Foto: Sanjayan Shan
Lørdag 13. mars ble støttekonserten "Alle for Chile" arrangert på Folkets Hus. Inntekten fra konserten gikk til jordskjelvofrene.