Sikh-feiring i Oslos gater

 
Foto: Jessica Allande
Lørdag 17. april samlet sikher fra hele landet seg i Oslo for å ta del i feiringen av Vaisaki, som var den 14.april, feiringen markerer opprettelsen av sikhenes fellesskap.
0Shares
Latest posts by Carima Heinesen/Jessica Allande (see all)

Sikhismen oppstod i India for omlag 500 år siden. Selv om sikhismen er en selvstendig religion, har den røtter i både hinduisme og islam. Sikhismen er en monoteistisk religion som opererer med manifestasjoner av Gud, guruer, som lever og virker blant mennesker på jorden. Noen av sikhismens grunnprinsipper er meditasjon, likestilling mellom kjønnene, ærlighet, sjenerøsitet ovenfor fattige, samt anerkjennelse av andre religioner som veier til Gud. Sikhismens grunnlegger, Guru Nanak, var den første av i alt elleve guruer.

De første sikhene kom til Norge på 1970-tallet, de fleste fra Punjab. I dag finnes det omlag 5000 med sikh-bakgrunn i Norge, cirka 3100 av dem er registrerte medlemmer isikh-menigheter.

Nylig ble gurdwaraen (gudshuset) på Lier ferdigstilt, det finnes også en på Alnabru i Oslo.