Lesing, Arbeidsmarked og Deltakelse

0Shares

      Program:

      Lese- og mestringskompetanse i den norske voksenbefolkningen – Bengt Oscar Lagerstrøm,  prosjektleder i  SSB.

      Presentasjon av resultater fra tidligere undersøkelser innenfor leseferdigheter, arbeidsmarked og innvandring som belyser problemstillingen rundt krav, ferdigheter og deltakelse.  

      Det Flerspråklige bibliotek i Oslo – Fra Deichman & Det flerspråklige bibliotek.

      Folkebibliotekenes rolle som kunnskapsleverandør på lesing og litteraturformidler for etniske minoriteter. 

      Litteraturens rolle og betydning i et flerkulturelt samfunn – Izzet Celasin.

      I hjemlandet var Izzet Celasin en politisk aktivist, og satt flere år i fengsel etter militærkuppet i Tyrkia i 1980. Han kom til Norge som politisk flyktning i 1988. Celasin jobber nå som tolk ved Tolketjenesten i Oslo. Svart himmel, svart hav er hans første roman, og var en av vinnerne i Gyldendals konkurranse om beste politiske roman i 2007. 
      

      Kaffe/te og kaker i pauser. Arrangementet er gratis!

      Fortløpende påmelding til [email protected]

      Kontaktperson: Birame Diouf, 234 22727 /