Norsk-bosniere i valgdebatt: – Vårt hjemland er i politisk og økonomisk krise

Iris Basic, styremedlem i foreningen Stecak
Foto: Jessica Allande
Lørdag 1. mai inviterte den norsk-bosniske ungdomsforeningen Stecak presse og andre interesserte til debattmøte om valget i Bosnia-Hercegovina på Fabrikken i Oslo.

Valget på ny nasjonalforsamling skal holdes 3. oktober. Utrop snakket
med flere representanter for det norsk-bosniske miljøet, som uttrykker
sterk bekymring for utviklingen i hjemlandet. Et av hovedpunktene i
diskusjonen var om hvorvidt utenlandsbosniernes stemmebidrag ville øke
oppslutningen blant ikke-nasjonalistiske partier i valget.