Ventetid gir rusproblem

 
Tilværelsen på asylmottak preges av lang ventetid, mye usikkerhet og manglende sosialt nettverk. Det gjør beboerne mer sårbare for rusmisbruk, sier Espen Freng i Kompetansesenter rus – Oslo.
0Shares