0Shares
Latest posts by Tika Sofia Leon / Redigering: Farid Omer (see all)

Les kandidatenes argumenter for at nettopp de skal velges under videoene!

 

Her er to politikernes argumenter for at deres kandidatur er best:

Akhtar Chaudhry:

 • Mobilisere bredt i Oslo blant de vanlige velgerne, men også blant dem som er opptatt av det nye Oslo og det nye Norge
 • Minoritetsbakgrunn er en styrke, både erfaringsmessig og ressursmessig fordi jeg kan mobilisere blant minoriteter
 • Gjennomført Oslo-politiker
 • Har et bredt nettverk i Oslo, både blant minoritets- og majoritetsbefolkningen
 • Større mobiliseringskraft blant dem som er interessert i skole, barn og ungdom, miljø, kollektivtrafikk og det flerkulturelle Oslo
 • Flere minoriteter vil ha større tillit til meg enn en politiker med majoritetsbakgrunn
 • Vil jobbe for en tryggere by for alle, men særlig for jenter med tanke på fjorårets voldtektsbølge
 • Jobbe mot diskrimineringen og rasismen som fortsatt eksisterer i Oslo
 • Jobbe for å bedre inkluderingen av minoritetsbefolkningen i Oslo
Heikki Holmås:
 • Jobbe for at minoriteter skal få akkurat de samme rettighetene og mulighetene i det norske samfunnet som majoritetsbefolkningen
 • Opptatt av at unge asylsøkere skal få opphold
 • Jobbe for en bedre visumpolitikk, som gjør det lettere for minoriteter å få besøk av familien
 • Jobbe for å styrke utviklingen i de landene minoriteter har røtter i, siden minoriteter er opptatt av menneskerettigheter og utviklingen i de landene
 • Både jeg og Akhtar er innflyttere i Oslo. Jeg har bodd her siden 1991 og har siden jobbet for en bedre boligpolitikk hvor flere studentboliger, ungdomsboliger og at alle uavhengig bakgrunn skal få et sted å bo
 • Jobbe for bedre kollektivtrafikk
 • Var en av pådriverne bak stor satsingen på groruddalen, hvor blant annet flere statlige arbeidsplasser ble opprettet
 • Kan samle alle partiene til samarbeid om gode saker, fra Sv til Frp
 • Et flertall på 12 personer i valgkomiteen ønsker meg (Akhtar Chaudry har et mindretall på 7 bak seg)
 • 12 års erfaring fra Stortinget
 • Vil jobbe for rettferdig fordeling

Oslo SV opplyser at kun medlemmer i Sosialistisk Venstreparti kan stemme på kandiatene på nominasjonsmøtet til Oslo SV 4. desember. Innmeldingen må ha skjedd innen tirsdag neste uke (13.11) for at man skal få stemmerett på møtet.