Integrering og sivilsamfunnets rolle

Henrik Lunde, integreringskonsulent i NFF, Daniel Kvile, leder i Hålogaland fotballkrets, Alf Hansen, breddesjef i NFF), Dula Dizdarevic (leder i IMDi Nord og Oddgeir Slettli, leder for Kværfjord IL
Foto: Le Hang Duong/NFF
12. november inviterer Caritas Norge til en halvdagskonferanse om integrering og sivilsamfunnets rolle.
0Shares

I dag er det om lag 650 000 personer i Norge som har innvandret til landet, noe som betyr at nesten 13 prosent av befolkningen er født i et annet land.

Hva bety dette for det norske sivilsamfunnet, hvilke utfordringer står man ovenfor, hvilken rolle skal sivilsamfunnet spille for arbeidet med å inkludere innvandrere, hvordan arbeides det med integrering og inkludering i organisasjonslivet og hvordan tilrettelegges det for et godt samspill mellom myndigheter og sivilsamfunnet?

På konferansen kommer stiller blant annet barne-, likestillings- og integreringsminister Solveig Horne, Jill Loga fra Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen og andre aktører fra sivilsamfunnet, forvaltningen og norsk politikk.

Begrenset antall plasser. Vi anbefaler å være tidlig ute med påmelding.

Program og påmelding