Selv om organisasjonene de representerer får flere henvendelser som følge av økt innvandring, står tilskuddet stille. Fra venstre: Anita Rathore fra OMOD, leder i Antirasistisk Senter Kari Helene Partapuoli og Victor Calvert fra Kristent interkulturelt arbeid. Foran: Morten Tjessem fra NOAS.

Ingen forbud mot tigging

Regjeringen avviser forslag om å forby tigging, og dermed setter de punktum for forbudsdebatten.

Utrop nr. 13/2013 (28.03.2013)

Det har lenge vært en diskusjon om forbudet mot tigging skal gjeninnføres. Særlig politiet har vært pådrivere for dette, men til Aftenposten avviser nå statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Pål Lønseth, forslaget

– Det er ikke aktuelt med tiggeforbud, forteller Lønseth til avisen og peker på at det er andre behov en politiets som skal gjelde. 

– Spørsmålet om hva som skal være straffbart her i samfunnet handler om mer enn hva politi og påtalemyndighet mener skal forbys, sier han. 

Registrering
I sommer vil regjeringen etter all sannsynlighet fremme forslag som blant annet gjør det mulig for kommunene å kreve at tiggere må melde seg hos politiet.

Forslaget har allerede blitt kritisert, og blant annet politidirektoratet sparker kraftig fra seg i sin høringsuttalelse.

«Slik riksadvokaten oppfatter lovforslaget bærer det preg av at man ønsker å gjøre noe med den faktiske situasjonen, men ikke ønsker å ta steget fullt ut ved å forby tigging» skriver Knut Erik Sæther, assisterende riksadvokat på vegne av Riksadvokaten.

Videre skriver de at de mener det er unaturlig for kommunene selv å innføre vedtekter

«For politiet vil et forbud mot tigging selvsagt være mye enklere å håndheve. Det kan også hevdes at selve fenomenet med omfattende, aktiv og pågående tigging nå er mer et nasjonalt anliggende enn et regionalt. I det perspektivet er det kanskje ikke så naturlig å la den enkelte kommune fastsette vedtekter, men at stortinget i større grad bør regulerer dette direkte gjennom lovgiving

Politisk motstand
Forslaget har også møtt politisk motstand. Til Adresseavisen forteller medlem i justiskomiteen for FRP,  Åse Michaelsen, at forbud er eneste løsning.

- Vi ønsker et tiggeforbud. Så lenge vi har et system som tillater tigging er regjeringen med på å lage grobunn for organisert kriminalitet. Meldeplikt har vist seg ikke å fungere og blir for enkelt og et skudd i mørket, forklarer Michaelsen, til avisen. 

Positivt
Leder for Antirasistisk Senter, Kari Helene Partapuoli sier til Utrop at hun er fornøyd med at regjeringen nå setter et punktum i debatten rundt tiggerforbud.

– Det er positivt at det ikke blir innført tiggeforbud, spesielt fordi forslaget i hovedsak er rettet mot en enkel gruppe, nemlig tilreisende rom. Det som gjenstår nå er hvordan man skal møte romproblematikken i de store byene. I Oslo har man vist motvilje mot å møte de tilreisende rom med annet en politi, bortvisinger og så videre.

Hun kritiserer at det har blitt brukt mye energi på negative tiltak overfor tilreisende rom.

– Politiet har vært aktiv med å drive bort tilreisende rom og har innrømt blant annet at de har kjørt tiggerne bort. De bruker mye energi på å vekke personer som sover ute og vi har også hørt historier om at tiggere blir satt i glattcelle hvis de urinerer ute. Rom-folk som har stått på lovlige steder har også blitt jaget vekt. Vektere og politiet driver med selvjustis. 

Partapuoli etterlyser et lavterskeltilbud rettet mot rombefolkningen i Norge. 

­– Den nåværende politiske linjen om hvordan vi skal håndtere tilreisende rom holder ikke. Vi må ha lavterskeltilbud for fattige som av en eller annen grunn befinner seg i Norge. Oslo kommune har for eksempel nekter å sette opp sanitære anlegg fordi de mener at det vil tiltrekke seg flere og det blir gjort få forsøk på jobbformidling overfor gruppen.